100 tys. zielonych obligacji wyemitowanych przez FAMUR zakupił Bank Ochrony Środowiska

ESG / Z rynku

Bank Ochrony Środowiska nabył 100 tys. tzw. zielonych obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda za łączną cenę emisyjną w wysokości 100 mln zł. To kolejna transakcja wpisująca się w proekologiczną strategię Banku, poinformował BOŚ.

model banku ze stosami monet i roślin
Fot. stock.adobe.com / Monthira

Bank Ochrony Środowiska nabył 100 tys. tzw. zielonych obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda za łączną cenę emisyjną w wysokości 100 mln zł. To kolejna transakcja wpisująca się w proekologiczną strategię Banku, poinformował BOŚ.

Bank Ochrony Środowiska nabył za 100 mln zł tzw. zielone obligacje wyemitowane przez spółkę FAMUR, stając się jednocześnie jednym z istotnych dostawców finansowania umożliwiającego jej transformację w świetle wymogów ESG.

To kolejny krok w realizacji celów strategicznych BOŚ jako banku specjalistycznego, oferującego innowacyjne, atrakcyjne i proekologiczne produkt

DM BOŚ pełnił w transakcji rolę współorganizatora emisji oraz współprowadzącego księgę popytu.

Czytaj także: EU Green Bonds Standard: Komisja Europejska przedstawiła nową propozycję europejskiego standardu zielonych obligacji

Wsparcie dla zrównoważonego rozwoju

Umożliwienie takim spółkom jak FAMUR pozyskania kapitału, przy jednoczesnej dbałości o zrównoważony rozwój poprzez realizację inwestycji ekologicznych i dbałość o wspólne środowisko, to kolejny krok w realizacji celów strategicznych BOŚ jako banku specjalistycznego, oferującego innowacyjne, atrakcyjne i proekologiczne produkty oraz różnorodne, odpowiednio dobrane instrumenty finansowe.

‒ W zakresie działalności prośrodowiskowej Bank Ochrony Środowiska zwraca szczególną uwagę na rozwój zielonych produktów finansowych i zwiększanie ich znaczenia w działalności biznesowej.

Zaangażowanie Grupy BOŚ w kolejną już emisję zielonych obligacji potwierdza nasze kompetencje i istotny wpływ w zieloną transformację, która jest kluczem do powodzenia jednego z największych planów gospodarczych w historii Unii Europejskiej.

Bank Ochrony Środowiska zwraca szczególną uwagę na rozwój zielonych produktów finansowych

Cieszymy się, że dzięki temu finansowaniu pomożemy FAMUROWI wnieść znaczący wkład w transformację energetyczną w Polsce ‒ powiedział Wojciech Hann, prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska

Czytaj także: Prezes BOŚ na Europejskim Kongresie Finansowym: rolą banków jest pomoc firmom w strukturyzowaniu zielonych projektów

Green bonds źródłem finansowania zielonych inwestycji

Grupa FAMUR specjalizująca się dotychczas w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań dla sektora wydobywczego, energetycznego i transportowo-przeładunkowego zdecydowała o emisji do 400.000 zielonych obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 400 mln zł.

Wpływy z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie lub refinansowanie rozwoju, zakupu, budowy i eksploatacji zielonych projektów. Tym samym jest to druga największa emisja zielonych obligacji na krajowym rynku, przeprowadzona przez spółkę niefinansową.

– Wynik emisji zielonych obligacji oceniamy jako bardzo dobry, szczególnie w kontekście zachodzących obecnie zmian na rynku, którym Grupa musi nieustannie stawiać czoła.

Poprzez zwiększanie finansowania zielonych projektów, przyczyniamy się do transformacji ekologicznej polskiej gospodarki

ESG wywiera coraz istotniejszy wpływ na analizowane projekty rozwojowe w tym obszar transakcji M&A  stające  się jednym z fundamentalnych elementów, kształtujących opcje inwestycyjne.

Poprzez zwiększanie finansowania zielonych projektów, przyczyniamy się do transformacji ekologicznej polskiej gospodarki – mówi Mirosław Bendzera, prezes zarządu FAMUR SA.

Zielone obligacje cieszą się coraz większą popularnością. Są dłużnym instrumentem finansowym, odróżniającym się od zwykłych obligacji celem finansowania. Środki pozyskane z ich emisji przeznaczane mają być na cele środowiskowe, tzn. minimalizację negatywnego wpływu na otoczenie i środowisko naturalne.

Czytaj także: Prezes EBC proponuje utworzenie europejskiego zielonego rynku kapitałowego

Udostępnij artykuł: