1,05 mld zł nadwyżki w budżecie po sierpniu. Szacunkowe dane MF

Gospodarka

W budżecie państwa na koniec sierpnia br. odnotowano nadwyżkę w wysokości 1,05 mld zł, podało Ministerstwo Finansów, prezentując szacunkowe dane. Ustawowy plan na cały rok to 41,49 mld zł deficytu.

Wykresy na tle stosu pieniędzy
Fot. stock.adobe.com/number1411

W budżecie państwa na koniec sierpnia br. odnotowano nadwyżkę w wysokości 1,05 mld zł, podało Ministerstwo Finansów, prezentując szacunkowe dane. Ustawowy plan na cały rok to 41,49 mld zł deficytu.

Ustawowy plan na cały rok to 41,49 mld zł deficytu #deficyt #budżet #budżet2018

Według opublikowanych wcześniej wstępnych danych, w budżecie państwa na koniec lipca br. odnotowano deficyt w wysokości 0,86 mld zł, tj. 2,1% rocznego planu.

Dochody w okresie styczeń-sierpień wyniosły 243,46 mld zł

Resort podał, że dochody w okresie styczeń-sierpień wyniosły 243,46 mld zł, tj. 68,4% rocznego planu. Dochody podatkowe w tym okresie wyniosły 242,41 mld zł, co stanowi 61% planu."W okresie styczeń - sierpień 2018 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 8,5 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu I-VIII 2017 r. o 7,5%, tj. ok. 15,7 mld zł" - czytamy w komunikacie.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:* dochody z podatku VAT były wyższe o 4,7 % r/r (tj. ok. 5 mld zł),* dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 5,6% r/r (tj. ok. 2,6 mld zł),* dochody z podatku PIT były wyższe o 14,4% r/r (tj. ok. 4,7 mld zł),* dochody z podatku CIT były wyższe o 16,5% r/r (tj. ok. 3,3 mld zł),* dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 3,9% r/r.

Wpływy z podatków

Ogółem wpływy z podatku PIT wyniosły 37,39 mld zł (co stanowi 67,4% rocznego planu), a z podatku CIT – 23,39 mld zł (72,2% planu). Podatek od niektórych instytucji finansowych przyniósł w tym roku 2,99 mld zł (65,4% planu)."Wysokie dochody z podatku PIT i CIT związane są z działaniami podejmowanymi w celu uszczelnienia systemu podatków dochodowych, dobrą sytuacją na rynku pracy oraz wysokimi wpłatami podatku od osób prowadzących działalność gospodarczą w związku z korzystną koniunkturą gospodarczą" - wskazał resort w komunikacie.W okresie styczeń - sierpień 2018 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 18,3 mld zł i było niższe o ok. 7,1 mld zł (tj. 28%) w stosunku do okresu styczeń - sierpień 2017 r. Spowodowane jest to wpłatą z zysku z NBP w czerwcu 2017 r. w kwocie 8,7 mld zł, która nie wystąpiła w 2018 r., podano także.Wykonanie wydatków budżetu państwa po ośmiu miesiącach 2018 r. wyniosło 242,41 mld zł, tj. 61% planu. W stosunku do analogicznego okresu 2017 r. (59,8%, tj. 230,1 mld zł) jest to w punktach procentowych nieznacznie wyższa wielkość, kwotowo natomiast wyższa o 12,3 mld zł, podkreślono.Wcześniej dziś minister finansów Teresa Czerwińska zapowiedziała, że deficyt tegorocznego budżetu wyniesie ok. 60% zaplanowanej na ten rok kwoty 41,5 mld zł.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: