11.06.2018 – Piotr Serwin

Powiedzieli

Rok 2018 jest rokiem regulacji w sektorze finansowym.

Piotr Serwin
Źródło: CPBiI

Rok 2018 jest rokiem regulacji w sektorze finansowym.

Wielość nowych regulacji powoduje, że managerowie wdrażający nowe przepisy w operacjach banku borykają z dylematami - który akt prawny jest ważniejszy. Taki konflikt jest w szczególności wyraźny pomiędzy PSD2 i GDPR/RODO.

Piotr Serwin

założyciel i wiceprezes Almondata

Prezentacja Piotra Serwina na konferencji BankTech 2018 przybliży problem i pomoże zrozumieć ogólne zasady nawigowania pomiędzy tymi dwoma pakietami regulacji.

Rejestracja na konferencję BankTech 2018 - Horyzonty Bankowości >>>

Piotr Serwin 
Udostępnij artykuł: