11.06.2018 – Rafał Wawrzyniak

Powiedzieli

Wraz z rozwojem technologii i powszechną digitalizacją procesów biznesowych coraz częściej pojawia się potrzeba zapewnienia spójności, integralności i niezaprzeczalności wymienianych informacji na każdym etapie ich przetwarzania.

Rafał Wawrzyniak
Źródło: CPBiI

Wraz z rozwojem technologii i powszechną digitalizacją procesów biznesowych coraz częściej pojawia się potrzeba zapewnienia spójności, integralności i niezaprzeczalności wymienianych informacji na każdym etapie ich przetwarzania.

Ma to szczególne znaczenie w przypadku kooperacji podmiotów różnej wielkości i zaawansowania technologicznego, które korzystają w wewnętrznych procesach z niezależnych i autonomicznych systemów informatycznych, a jednocześnie wymagają współpracy z innymi. Wszystko to, zwłaszcza w erze globalizacji, było do tej pory trudne do zaadresowania. Pojawienie się blockchain jako technologii rozproszonego rejestru przyniosło obietnicę zmiany dotychczasowego spojrzenia na wszystkie te wyzwania.

Rafał Wawrzyniak

dyrektor IT Department, Dział Eksploatacji Systemów Informatycznych, KDPW

Czym jest blockchain i czy to panaceum na wszystko? Czy jego zastosowanie w każdej sytuacji może przynieść nową jakość w biznesie i wpłynąć na obniżenie kosztów procesu? Jak zweryfikować, czy dany przypadek użycia nadaje się dla technologii rozproszonego rejestru? Czy to już koniec hype technologii blockchain? Te i inne pytania zostaną postawione na bazie opracowanego przez KDPW pilotażowego rozwiązania eVoting opartego o technologię blockchain, pozwalającego na głosowanie na Walnych Zgromadzeniach.

Więcej na ten temat w czasie prezentacji Rafała Wawrzyniaka na konferencji BankTech 2018.

Rejestracja na konferencję BankTech 2018 - Horyzonty Bankowości >>>

Rafał Wawrzyniak
Udostępnij artykuł: