11 sierpnia BESI opublikowało raport z rekomendacjami giełdowymi dla dziewięciu największych polskich banków

Polecamy

W raporcie z 11 sierpnia BESI zaleca niedoważanie polskich banków co najmniej do wyborów parlamentarnych, które odbędą się 25 października. Analitycy oczekują, że ceny akcji polskich banków spadną dwukrotnie: kiedy partia PIS przedstawi swój projekt ustawy o kredytach hipotecznych w CHF i, wyborach, gdy zwiększy się prawdopodobieństwo wprowadzenia podatku bankowego.

Banki są ofiarami kampanii wyborczej. BESI zasadniczo uważa, że oferują one wartość wyższą niż ta, na jaką wskazują bieżące ceny akcji, ale jest mało prawdopodobne, aby wartość ta w najbliższym czasie znalazła odzwierciedlenie w cenach akcji.

PKO BP

BESI obniża rekomendację dla PKO BP do SPRZEDAJ (z Neutralnej), z ceną docelową akcji 28 PLN (z 38 PLN). Ocena akcji PKO BP została obniżona ze względu na relatywnie większą wrażliwość PKO na możliwy napływ nowych informacji w sprawie zmian regulacyjnych w Polsce. BESI zauważa, że 23 proc. wszystkich kredytów hipotecznych w CHF znajduje się w bilansie PKO BP. Analitycy banku inwestycyjnego BESI zwracają również uwagę, że na cenę akcji PKO BP mogą mieć wpływ zmiany w zarządzie banku, oraz potencjalna materializacja ryzyka wystąpienia sprzedaży akcji przez Skarb Państwa.

Bank Pekao

BESI utrzymuje rekomendację NEUTRALNĄ dla Banku Pekao, obniżając cenę docelową akcji do 170 PLN (z 200 PLN). Przy swojej nieznacznej ekspozycji na kredyty hipoteczne w CHF, Bank Pekao jest mniej podatny na przewidywane regulacje. Bank posiada istotną nadwyżkę kapitału w wysokości 8,2 mld PLN (powyżej CT1=10 proc.), której nie jest w stanie rozdzielić między akcjonariuszy ani użyć do przeprowadzenia przejęć (w obydwu przypadkach z powodu ograniczeń nałożonych przez KNF). BESI spodziewa się, że Bank Pekao zaproponuje inwestorom przekraczający poziom rynkowy wzrost wolumenu kredytów i wysokie dywidendy, jednak BESI jest zdania, że zostało to już uwzględnione w wycenie.

mBank

BESI obniża rekomendację dla mBanku do SPRZEDAJ (z Neutralnej) i zmniejsza cenę docelową akcji banku do 340 PLN (wcześniej 496 PLN). Ocena akcji mBanku została obniżona ze względu na jego ponadprzeciętną ekspozycję na kredyty hipoteczne w CHF i niższą niż przeciętna rentowność aktywów ROA, które to dwa czynniki sprawiają, że mBank jest relatywnie bardziej narażony na ryzyka regulacyjne.

BZ WBK

BESI obniża rekomendację dla BZ WBK do SPRZEDAJ (z Neutralnej), z ceną docelową akcji 270 PLN (wcześniej 365,8 PLN) z podobnych powodów jak w przypadku PKO BP. Dodatkowo, z wykresów wyceny porównawczej BESI wynika, że BZ WBK jest jednym z najdroższych banków w Polsce.

ING Bank Śląski

BESI obniża rekomendację dla ING Banku Śląskiego do NEUTRALNEJ (z Kupuj) z ceną docelową akcji 136 PLN (wcześniej 163 PLN). W porównaniu z Pekao, ING może zaoferować szybszy wzrost bilansu, ale niższe dywidendy. ING odnotowuje niższą rentowność aktywów ROA niż spółki porównywalne, zatem ewentualny podatek bankowy od sumy aktywów będzie miał relatywnie większy wpływ na ING, a więc pomimo swojej niewielkiej ekspozycji na kredyty hipoteczne w CHF ING jest nadal w stosunkowo dużym stopniu narażony na ryzyko regulacyjne.

Bank Handlowy

BESI podnosi rekomendację dla Banku Handlowego do NEUTRALNEJ (ze Sprzedaj), obniżając cenę docelową akcji do 86 PLN (ze 100 PLN). Bank Handlowy jest względnie mniej narażony na ryzyko regulacyjne (brak portfela kredytów hipotecznych w CHF i stosunkowo wyższa rentowność aktywów ROA), jednak jego wycena jest wymagająca i Bank Handlowy ma przed sobą okres niższych zysków. W okresie ostatnich trzech lat, na skutek spadku stóp procentowych, wyniki Banku Handlowego były w istotny sposób wspierane przez zyski z portfela obligacji.

Bank Millennium

BESI obniża rekomendację dla Banku Millennium do SPRZEDAJ (z Neutralnej) i obniża cenę docelową akcji banku do 6,2 PLN (wcześniej 8,2 PLN). BESI uważa, że zasadniczo Bank Millennium oferuje istotny potencjał wzrostowy. Silny bufor kapitałowy i dobra jakość kapitału, zwłaszcza w porównaniu z Getin Noble Bank, pozwalają analitykom zakładać, że istnieje niewielkie ryzyko podwyższenia kapitału ze względu na koszt konwersji kredytów hipotecznych w CHF. Niemniej BESI nie widzi powodów, aby trzymać akcje Banku Millennium do czasu poniesienia kosztu CHF.

Getin Noble Bank

BESI podtrzymuje rekomendację SPRZEDAJ dla Getin Noble Banku, obniżając cenę docelową akcji do 0,70 PLN (z 2,0 PLN). Chociaż BESI zna oświadczenie Prezesa Zarządu stwierdzające, że Getin Noble Bank ma wystarczająco dużo kapitału aby złagodzić negatywne skutki projektu ustawy o konwersji kredytów hipotecznych w walutach obcych, analitycy nie mogą wykluczyć scenariusza, w którym współczynnik CT1 Getin Noble Banku spadnie poniżej wymaganego przez KNF poziomu 9 proc., a nawet poniżej wymaganego przez prawo poziomu 8 proc. Poza tym, biorąc pod uwagę podatek bankowy, BESI ma obawy, że w najbliższych latach Getin Noble Bank może mieć problemy z osiągnięciem kosztu swojego kapitału własnego. Zdaniem BESI, Getin Noble Bank stanowi bolączkę organów regulacyjnych, ponieważ surowe regulacje mogą mieć na niego najbardziej negatywny wpływ.

Alior Bank

BESI podtrzymuje rekomendację KUPUJ dla Alior Banku, z nieco niższą ceną docelową akcji 100 PLN (poprzednio 110 PLN). Zakup akcji Alior Banku stanowi preferowany sposób BESI na skorzystanie na planach PZU (PZU PW, 437,65 PLN, NEUTRALNA, cena docelowa akcji 500 PLN) na konsolidację banków w Polsce.

Kamil Stolarski
Analityk
BESI

Udostępnij artykuł: