119,9 tys. miejsc pracy zlikwidowano w I kwartale 2020 roku, 1/4 z powodu pandemii koronawirusa

Rynek pracy

W I kw. zlikwidowano 119,9 tys. miejsc pracy, z czego 1/4 z powodu pandemii - podał w środę GUS.

Mężczyzna wybierający osobę do zwolnienia
Fot. stock.adobe.com/Андрей Яланский

W I kw. zlikwidowano 119,9 tys. miejsc pracy, z czego 1/4 z powodu pandemii - podał w środę GUS.

.@GUS_STAT: na koniec I kwartału liczba wolnych miejsc pracy spadła o 39 proc. kdk i 46,3 proc. rdr #praca #RynekPracy #koronawirus #COVID19

"W I kwartale 2020 r. zlikwidowano 119,9 tys. miejsc pracy. Z informacji przekazanych przez badane jednostki wynika, że w tej liczbie niemal 1/4 miejsc pracy została zlikwidowana w związku z sytuacją epidemiczną. Zlikwidowane miejsca pracy w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19 dotyczyły niemal wyłącznie sektora prywatnego" - napisał GUS.

Zobacz więcej najnowszych wiadomości o pandemii koronawirusa >>>

Według GUS, likwidacja miejsc pracy miała nastąpiła we wszystkich klasach wielkości jednostek. Związek tych likwidacji z sytuacją epidemiczną był najmniejszy w jednostkach, w których pracowało 50 osób i więcej – wskazano na niego w odniesieniu do co 5-tego zlikwidowanego miejsca pracy. W ogólnej liczbie zlikwidowanych miejsc w związku z sytuacją epidemiczną zdecydowana większość takich miejsc (ponad 80 proc.) wskazana była przez jednostki, w których pracowało do 50 osób.

Największy udział w ogólnej liczbie miejsc pracy zlikwidowanych w związku z COVID-19 miała sekcja handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle. 

Na koniec I kw. liczba wolnych miejsc pracy spadła o 46,3 proc. rdr

Na koniec I kwartału liczba wolnych miejsc pracy spadła o 39 proc. kdk i 46,3 proc. rdr - podał także GUS.

GUS podał, żde na koniec I kwartału liczba wolnych miejsc pracy wynosiła 76,5 tys. i była mniejsza niż w końcu IV kwartału 2019 roku o 48,9 tys., a w porównaniu z końcem I kwartału 2019 roku liczba wolnych miejsc pracy była mniejsza o 65,9 tys.

Bądź na bieżąco z tematem koronawirusa – zapisz się na nasz newsletter >>>

Pod koniec I kwartału 2020 r. nieobsadzonych było 16,2 tys. nowo utworzonych miejsc pracy.

Pracę zdalną wykonywało 11 proc. zatrudnionych

Na koniec I kwartału pracę zdalną wykonywało 11 proc. zatrudnionych - podał również GUS.

"Według stanu na koniec marca udział osób, które pracowały zdalnie w związku z sytuacją epidemiczną w ogólnej liczbie pracujących objętych badaniem „Popyt na pracę” wyniósł 11,0 proc. Ta forma pracy była stosowana w szerszym zakresie w sektorze publicznym niż prywatnym" - napisano.

GUS podaje, że w stopniu znacząco wyższym niż średnio w Polsce przejście na pracę zdalną, w obliczu sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19, miało miejsce w regionie warszawskim

stołecznym. GUS pisze, że niemal co 6 pracujący wykonywał tam pracę zdalnie.

W pozostałych regionach taka sytuacja odnosiła się do co 8-14 pracującego.

W końcu marca pracę zdalną w najmniejszym stopniu wykonywano w regionach: warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim i podlaskim. Tam na pracę zdalną z powodu zagrożenia COVID-19 został delegowany co 14 pracujący.

PIE: w II kw. można oczekiwać kontynuacji spadku liczby wolnych miejsc pracy

W I kw. 2020 r. liczba wolnych miejsc pracy w polskiej gospodarce mocno spadła w ujęciu rdr, a II kw. można oczekiwać kontynuacji tego trendu - ocenia zastępca dyrektora w Polskim Instytucie Ekonomicznym Andrzej Kubisiak.

"W II kwartale możemy spodziewać się kontynuacji tego trendu, bowiem wyniki kwietniowe będą szczególnie negatywnie wpływać na dane po stronie popytu na pracę. Natomiast wraz z odmrażaniem gospodarki powinniśmy oczekiwać odbicia" - napisał w komentarzu Kubisiak.

"W średnim terminie oznacza to utrzymanie się niskiego popytu na pracę do momentu powrotu do długoterminowego trendu wyzwań podażowych na rynku pracy, które w głównej mierze będą efektem procesów demograficznych" - dodał.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: