12 Forum Samorządowe

Aktualności

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż tegoroczna edycja 12. Forum Samorządowego odbędzie się: 3 czerwca 2016 r. w Szczecinie
na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług
Uniwersytetu Szczecińskiego pod hasłem: "Wyzwania Unii Europejskiej a stabilność finansów samorządowych".

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż tegoroczna edycja 12. Forum Samorządowego odbędzie się: 3 czerwca 2016 r. w Szczecinie
na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług
Uniwersytetu Szczecińskiego pod hasłem: "Wyzwania Unii Europejskiej a stabilność finansów samorządowych".

Organizatorem 12. Forum Samorządowego jest Uniwersytet Szczeciński.

Konferencja odbędzie się pod honorowym patronatem
i przy wsparciu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego - Olgierda Geblewicza.

Katedra Finansów Publicznych

Udostępnij artykuł: