12 lutego sąd rozpatrzy zażalenie w sprawie byłego wiceszefa KNF Wojciecha Kwaśniaka

Prawo i regulacje

Sąd Okręgowy w Szczecinie rozpatrzy 14 zażaleń dotyczących zatrzymania oraz zastosowania środków zapobiegawczych wobec byłego zastępcy przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Wojciecha Kwaśniaka oraz pracowników Komisji.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo (źródło: KNF)

Sąd Okręgowy w Szczecinie rozpatrzy 14 zażaleń dotyczących zatrzymania oraz zastosowania środków zapobiegawczych wobec byłego zastępcy przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Wojciecha Kwaśniaka oraz pracowników Komisji.

Mec. #JerzyNaumann: sąd zdecydował, żeby obydwa zażalenia w sprawie Wojciecha Kwaśniaka rozpoznać łącznie, co nastąpi 12 lutego o godz. 10:00 #WojciechKwaśniak #KNF @uknf

Jak nas poinformował  rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Szczecinie - sędzia Michał Tomala zażalenia złożone przez adwokatów byłego zastępcy przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Wojciecha Kwaśniaka i kilku innych pracowników Komisji będą rozpatrywane 12 lutego. Sąd Okręgowy w Szczecinie rozpatrzy w sumie 14 zażaleń.Mecenas Jerzy Naumann, który reprezentuje Wojciecha Kwaśniaka oraz Dariusza Twardowskiego w śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Szczecinie, poinformował nas, że zostały złożone zażalenia na zatrzymanie oraz na zarządzenie przeszukania pomieszczeń mieszkalnych, a także zażalenia na zastosowanie tzw.  środków zapobiegawczych w postaci poręczenia majątkowego (tzw. kaucji) w  wysokości po 200 tys. zł, zakazu pracy (dla Wojciecha Kwaśniaka zatrudnionego w NBP, Dariusza Twardowskiego zatrudnionego w KNF) oraz dozoru policyjnego.W sprawie Wojciecha Kwaśniaka pierwsze z zażaleń na zatrzymanie oraz przeszukanie miało być rozpoznawane przez Sąd Rejonowy Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie w  dniu 18 bm., jednak Sąd zdecydował, żeby obydwa zażalenia rozpoznać  łącznie, co nastąpi 12 lutego o godz. 10:00.Terminu rozpoznania zażaleń dyr. Twardowskiego jeszcze nie wyznaczono – powiedział nam mecenas Jerzy Naumann.Jak zaznaczył – słuszna jest decyzja Sądu o łącznym rozpatrzeniu obu zażaleń w sprawie Wojciecha Kwaśniaka.

Zarzuty prokuratury

Byłemu wiceprzewodniczącemu KNF i pozostałym pracownikom Komisji zarzuca się, jak informowała w grudniu Prokuratura Krajowa  – "że nie zakończyli prowadzonego postępowania administracyjnego sporządzeniem projektu decyzji administracyjnej o ustanowienie zarządcy komisarycznego w SKOK w Wołominie do dnia 22 października 2013 roku. Tym samym nie przedłożyli takiego projektu wraz z wnioskiem o ustanowienie zarządcy na posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego".Zarzuca się im także, że od 22 października 2013 roku do 15 września 2014 roku działali na szkodę interesu publicznego, dopuszczając do powstania szkody w kwocie ponad 1,5 mld zł oraz na szkodę interesu prywatnego w kwocie ponad 58 mln zł.

Zasady nadzoru KNF nad SKOK

Wojciech Kwaśniak w wywiadach medialnych podkreślał, że nie można było podjąć decyzji o wprowadzeniu zarządu komisarycznego do SKOK Wołomin bez uprzedniego upewnienia się, jaka jest rzeczywista sytuacja w tej kasie.W wywiadzie dla TVN 24 mówił: "KNF, jak każdy jest związana procedurą administracyjną. Nie działa tak jak sobie chce, tylko na podstawie i w granicach prawa, a wszystkie jej decyzje podlegają kontroli sądowej".Podobnie wypowiadają się prawnicy z Kancelarii Kochański i Partnerzy, Olgierd Świerzewski oraz  Daniel Kozłowski w opinii, którą opublikował Forsal.pl: "(…) decyzje Komisji mają charakter ostateczny a kasa która, nie zgadza się z taką decyzją może zwrócić się do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego o zbadanie jej zgodności z prawem. To z kolei, zgodnie z Prawem o postępowaniu przed sądami administracyjnymi otwiera drogę między innymi do uchylenia decyzji lub stwierdzenia jej nieważności w całości lub w części stwarzając jednocześnie możliwość zobowiązania Komisji przez sąd do wydania w określonym terminie decyzji wskazując sposób załatwienia sprawy lub jej rozstrzygnięcie".Całą opinię kancelarii Kochański i Partnerzy można zaleźć w serwisie Forsal.pl.Warto w tym miejscu przypomnieć kolejny fragment wywiadu Wojciecha Kwaśniaka dla TVN 24, w którym mówił: "Nie można było wprowadzić nadzoru komisarycznego wcześniej, bo należało dopełnić procedury administracyjnej, a w myśl dostępnych informacji na temat  sytuacji  finansowej SKOK Wołomin potwierdzonych opiniami biegłych rewidentów wynikało, że działa ona bez zarzutu".
Udostępnij artykuł: