12 miesięcy sukcesów kredytów z gwarancją de minimis w PKO Banku Polskim

Bankowość

W ciągu roku od uruchomienia programu prawie 22 tysiące przedsiębiorców skorzystało z kredytów z gwarancją de minimis BGK w PKO Banku Polskim. Wartość gwarancji przekroczyła 2,5 miliarda złotych, co przełożyło się na łączną wartość kredytów przekraczającą 4,5 miliarda złotych. Oznacza to, że prawie połowa przedsiębiorców otrzymujących kredyty w ramach programu zaciąga je w PKO Banku Polskim, a Bank jest niekwestionowanym liderem programu.

PKO Bank Polski - Logo
PKO Bank Polski - Logo (źródło: PKO BP S.A.)

W ciągu roku od uruchomienia programu prawie 22 tysiące przedsiębiorców skorzystało z kredytów z gwarancją de minimis BGK w PKO Banku Polskim. Wartość gwarancji przekroczyła 2,5 miliarda złotych, co przełożyło się na łączną wartość kredytów przekraczającą 4,5 miliarda złotych. Oznacza to, że prawie połowa przedsiębiorców otrzymujących kredyty w ramach programu zaciąga je w PKO Banku Polskim, a Bank jest niekwestionowanym liderem programu.

Program wystartował wiosną 2013 roku. Jego celem było wsparcie mikro-, małych i średnich firm w sytuacji spowolnienia gospodarczego. Początkowo obejmował tylko kredyty obrotowe. Przedsiębiorcy mogli przeznaczyć środku pozyskane z kredytu na finansowanie bieżących wydatków firmy związanych między innymi z zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą, zapłatą składek ZUS czy wypłatą wynagrodzeń dla pracowników. Dzięki rozszerzeniu programu gwarancji, od listopada przedsiębiorcy mogą także liczyć na wsparcie kredytów inwestycyjnych, które umożliwiają rozwój firmy.

- Rok funkcjonowania programu i jego ewolucję należy jednoznacznie ocenić jako duży sukces. Dzięki gwarancjom de minimis wiele firm, które nie miały odpowiednich zabezpieczeń, otrzymało szansę na uzyskanie finansowania. W ramach programu dostęp do kredytów otrzymali także przedsiębiorcy z krótką historią kredytową lub tacy, którzy nie chcieli obciążać majątku firmy. To ważne wsparcie dla całego sektora MSP, szczególnie najmniejszych firm. Warto podkreślić także fakt, że PKO Bank Polski z miesiąca na miesiąc budował pozycję lidera pośród banków biorących udział w programie. W ciągu roku z kredytów z gwarancją w PKO Banku Polskim skorzystało prawie 22 tysiące przedsiębiorców - podkreśla Agnieszka Wardak, dyrektor Departamentu Klientów Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Program jest dobrze oceniany nie tylko przez banki, ale również przez jego bezpośrednich beneficjentów, czyli przedsiębiorców. Większości z nich udało się zrealizować cel, jakim było ustabilizowanie sytuacji finansowej firmy. Z badania ankietowego przeprowadzonego przez BGK wśród firm wynika, że aż 88 proc. przedsiębiorców w wyniku kredytu z gwarancją utrzymało lub poprawiło swoją pozycję rynkową, a 83 proc. utrzymało zatrudnienie (w tym ograniczyło zwolnienia). Jedna trzecia badanych firm zanotowała wzrost zatrudnienia od momentu pozyskania kredytu z gwarancją, a ponad połowa przedsiębiorstw poprawiła swoją płynność finansową na tyle, by móc wdrożyć nowe inwestycje.

Gwarancje dla kredytów inwestycyjnych są udzielane maksymalnie na 99 miesięcy. W przypadku kredytów obrotowych to 27 miesięcy. Wysokość gwarancji, zarówno w wypadku kredytów inwestycyjnych, jak i obrotowych, może sięgać nawet 60 proc. kwoty kredytu, a jej maksymalna wysokość to 3,5 miliona złotych. Wszelkie formalności związane z uzyskaniem gwarancji są realizowane bezpośrednio w PKO Banku Polskim, dzięki czemu klient może uzyskać finansowanie kredytem inwestycyjnym lub obrotowym nawet w 1 dzień.

Źródło: PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: