12 mld euro nadwyżki w obrotach towarowych handlu zagranicznego po 2020 roku

Gospodarka

Eksport spadł o 0,3% r/r do 237,5 mld euro w styczniu-grudniu 2020 r., zaś import spadł w tym okresie o 4,8% r/r i wyniósł 225,5 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny.

Klocki z napisem: import, eksport
Fot. stock.adobe.com/Fokussiert

Eksport spadł o 0,3% r/r do 237,5 mld euro w styczniu-grudniu 2020 r., zaś import spadł w tym okresie o 4,8% r/r i wyniósł 225,5 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny.

Dodatnie saldo wyniosło 12 mld euro, w styczniu - grudniu 2019 r.: 1,2 mld euro.

Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 269,9 mld USD, a import 256,2 mld USD (wzrost odpowiednio w eksporcie o 1,1%, a w imporcie spadek o 3,6%).

"Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 13,7 mld USD, w analogicznym okresie 2019 r. wyniosło 1,3 mld USD" - czytamy w komunikacie.

Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT.

Eksport do Niemiec wzrósł do 68,6 mld euro

Polski eksport do Niemiec wzrósł o 3,9% r/r i wyniósł 68,6 mld euro w styczniu-grudniu 2020 r., zaś import w tym czasie spadł o 5% r/r do 49,3 mld euro, podał także GUS.

Udział Niemiec w eksporcie wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 1,2 pkt proc. i wyniósł 28,9%, a w imporcie obniżył się o 0,1 pkt proc. i stanowił 21,8%. Dodatnie saldo wyniosło 85,9 mld zł (22 mld USD, 19,3 mld euro) wobec 61,1 mld zł (16 mld USD, 14,2 mld euro) w styczniu - grudniu 2019 r., podano także.

Czytaj także: Wskaźnik PMI dla Polski w styczniu w górę, wzrost eksportu najszybszy od trzech lat >>>

"Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 65,7% eksportu (w analogicznym okresie 2019 r. 65,9%), a importu ogółem - 64,2% (wobec 63,6% w styczniu - grudniu 2019 r.)" - czytamy dalej.

Po dwunastu miesiącach 2020 r. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano spadek eksportu do większości państw, oprócz Szwecji, Niemiec, Stanów Zjednoczonych oraz Hiszpanii, a w imporcie wzrost – z Chin, Korei Południowej i Holandii., podał także Urząd.

Najszybciej rósł eksport olejów, tłuszczów, wosków

Najszybszy wzrost eksportu w okresie styczeń-grudzień 2020 r. dotyczył olejów, tłuszczów, wosków, zwierzęcych i roślinnych (o 25,3%), napojów i tytoniu (o 17,1%), żywności i zwierząt żywych (o 8,8%) chemii i produktów pokrewnych (o 8,8%) oraz różnych wyrobów przemysłowych (o 6%), podał GUS.

"W okresie styczeń-grudzień 2020 r. w obrotach towarowych wg nomenklatury SITC w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. odnotowano większy spadek w sekcjach towarowych po stronie importu niż eksportu" - czytamy w komunikacie.

Spadek w eksporcie odnotowano m.in. w paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 27,4%), surowcach niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 0,6%) oraz towarach przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 0,4%), podał Urząd.

"W imporcie największy wzrost zanotowano w olejach, tłuszczach, woskach, zwierzęcych i roślinnych (o 22,6%), napojach i tytoniu (o 17,5%), różnych wyrobach przemysłowych (o 8,1%), żywności i zwierzętach żywych (o 6,7%), oraz chemii i produktach pokrewnych (o 6,1%), natomiast spadek zaobserwowano m.in. w towarach i transakcjach niesklasyfikowanych w SITC (o 38,9%), w paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 31,9%), surowcach niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 4,9%), maszynach i urządzeniach transportowych (o 3%) oraz w towarach przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 2,1%)" - czytamy także. 

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: