12 mld zł z funduszy europejskich na ochronę zdrowia

Polecamy

Polska uzyskała od Komisji Europejskiej gwarancję otrzymania 12 mld zł finansowego wsparcia projektu planu ratunkowego dla ochrony zdrowia. To niemal równowartość 20 proc. rocznego budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia. Uzyskane środki unijne  zostaną przeznaczone na unowocześnienie naszego systemu ochrony zdrowia.  Większość na inwestycje i modernizację oraz nowe wyposażenie szpitali, podstawową opiekę zdrowotną (POZ) i ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (AOS), kształcenie kadr medycznych i profilaktykę zdrowotną.

Polska uzyskała od Komisji Europejskiej gwarancję otrzymania 12 mld zł finansowego wsparcia projektu planu ratunkowego dla ochrony zdrowia. To niemal równowartość 20 proc. rocznego budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia. Uzyskane środki unijne  zostaną przeznaczone na unowocześnienie naszego systemu ochrony zdrowia.  Większość na inwestycje i modernizację oraz nowe wyposażenie szpitali, podstawową opiekę zdrowotną (POZ) i ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (AOS), kształcenie kadr medycznych i profilaktykę zdrowotną.

Ministerstwo Zdrowia ma dobry program w tym zakresie. W 2014 r. został przyjęty "Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020 Krajowe Ramy Strategiczne". Dokument zawiera m.in. planowane działania finansowane w ramach środków krajowych i  unijnych w perspektywie lat 2014 - 2020.

  1. Jest realizacją zobowiązania dotyczącego tzw. warunkowości ex ante, uzależniającej  uruchomienie środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności od spełnienia wyjściowych warunków ukierunkowanych na efektywną implementację programów współfinansowanych przez UE.
  2. Zawiera priorytety zdrowotne państwa, a także ramy realizacyjne projektowanych działań: system koordynacji, monitorowania i ewaluacji wsparcia sektora zdrowie ze środków UE na poziomie centralnym oraz regionalnym, wraz z mechanizmami proefektywnościowymi i  precyzyjny sposób finansowania.

Konkretnym kierunkiem realizacyjnym "Policy paper" zasługującym na poparcie są deklarowane kierunki działania nowego ministra zdrowia dotyczące:

  1. prac nad ustawą o zdrowiu publicznym,
  2. zmian w pakiecie onkologicznym (uproszczenie procedur diagnostyki i leczenia  onkologicznego),
  3. opieki geriatrycznej z wykorzystaniem potencjału kadrowego lekarzy internistów,
  4. szybkiej ścieżki specjalizacyjnej kształcenia lekarzy geriatrów,
  5. zmian w medycynie ratunkowej dotyczącej szpitali (SOR).

Są to działania związane nie tylko z realizacją celów opisanych w "Policy paper", ale również projektowanych regulacji w ustawie o zdrowiu publicznym. Z punktu widzenia  świadczeniodawców, działania obecnego ministra zdrowia posłużą udoskonaleniu systemów finansowania, kwalifikowania, taryfikacji, kontraktowania, wykonywania i rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej. W tym zakresie pomocne będą środki  finansowe uzyskane od Komisji Europejskiej.

Zenon Wasilewski
ekspert ds. prawa medycznego
Business Centre Club

Udostępnij artykuł: