14. emerytura: do kogo i w jakiej wysokości trafi w 2022 roku? Rząd przyjął projekt ustawy

Mój plan emerytalny

Projekt ustawy o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym, czyli czternastej emeryturze został przyjęty przez rząd. Z czternastej emerytury skorzysta około 9 mln osób, dla budżetu państwa będzie to wydatek rzędu ok. 11,4 mld zł.

Emerytka licząca pieniądze
Fot. stock.adobe.com/Pixel-Shot

Projekt ustawy o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym, czyli czternastej emeryturze został przyjęty przez rząd. Z czternastej emerytury skorzysta około 9 mln osób, dla budżetu państwa będzie to wydatek rzędu ok. 11,4 mld zł.

"Mechanizm działania będzie podobny jak w ubiegłym roku. Osoby, które pobierają świadczenia emerytalno-rentowe (przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń) w wysokości nieprzekraczającej 2,9 tys. zł - otrzymają 'czternastkę' w pełnej wysokości 1 338,44 zł, czyli tyle, ile od 1 marca br. wynosi minimalna emerytura" - czytamy w komunikacie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (MRPS).

Mechanizm „złotówka za złotówkę"

Podobnie, jak rok temu - stosowany będzie tu mechanizm „złotówka za złotówkę". Oznacza to, że dla osób pobierających świadczenia wyższe niż 2,9 tys. zł czternasta emerytura zostanie pomniejszona o kwotę tej nadwyżki. Jeżeli kwota czternastej emerytury ustalona w ten sposób jest niższa niż 50 zł, świadczenie to nie będzie przyznawane.

Projekt ustawy zakłada, że czternasta emerytura będzie wypłacana z urzędu - czyli bez konieczności składania wniosku – wraz ze świadczeniem wypłacanym w sierpniu br. (z wyjątkiem przewidzianym do wypłaty we wrześniu i październiku 2022 r.).

Czytaj także: 14. emerytura w 2022 roku: znamy szczegóły projektu >>>

Decyzje w sprawie "czternastki" będą wydawać właściwe organy emerytalno-rentowe, również one będą wypłacać świadczenia. W razie zbiegu prawa do świadczeń, które są wypłacane przez dwa organy, decyzje wydaje i kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ok. 7,7 mln emerytów i rencistów otrzyma wypłatę w pełnej wysokości

W tym roku - zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy - czternasta emerytura trafi do ok. 9 mln osób. Ok. 7,7 mln emerytów i rencistów otrzyma wypłatę w pełnej wysokości (w kwocie najniższej emerytury), a ok. 1,3 mln - w wysokości odpowiednio pomniejszonej, podano także.

Koszt wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego w 2022 r. to kwota ok. 11,4 mld zł.

14. emerytura będzie finansowana w większości z Funduszu Solidarnościowego

14. emerytura będzie finansowana w większości z Funduszu Solidarnościowego - podano w projekcie ustawy.

"Kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne zostanie sfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego oraz z budżetu państwa" - napisano.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: