140 spotkań w 12 miesięcy. Pierwsze urodziny Rady Dialogu Społecznego

Polecamy

Równo rok temu, 22 października 2015r, rozpoczęła swą działalność Rada Dialogu Społecznego. Te pierwsze dwanaście miesięcy funkcjonowania upłynęły pod znakiem wytężonej pracy: odbyło się łącznie 140 posiedzeń zarówno samej Rady, jak też wyłonionych przez nią zespołów. Po roku, zgodnie z przyjętymi założeniami, nadszedł czas na zmianę na stanowisku przewodniczącego RDS pełniącego obecnie tę funkcję szefa NSZZ "Solidarność" Piotra Dudę zastąpi prezydent Konfederacji Lewiatan, Henryka Bochniarz.

Równo rok temu, 22 października 2015r, rozpoczęła swą działalność Rada Dialogu Społecznego. Te pierwsze dwanaście miesięcy funkcjonowania upłynęły pod znakiem wytężonej pracy: odbyło się łącznie 140 posiedzeń zarówno samej Rady, jak też wyłonionych przez nią zespołów. Po roku, zgodnie z przyjętymi założeniami, nadszedł czas na zmianę na stanowisku przewodniczącego RDS pełniącego obecnie tę funkcję szefa NSZZ "Solidarność" Piotra Dudę zastąpi prezydent Konfederacji Lewiatan, Henryka Bochniarz.

Okazją na podsumowanie pierwszego roku działalności RDS było uroczyste posiedzenie plenarne Rady, zorganizowane 19 października br. w Pałacu Prezydenckim. Podczas posiedzenia Prezydent RP Andrzej Duda wręczył akt powołania na członka RDS Elżbiecie Witek - członkowi Rady Ministrów i szefowej Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów. - Jestem przekonany, ze Pani Minister, jako jeden z najbliższych współpracowników Pani Premier, będzie w Radzie Dialogu Społecznego wartością dodaną, i że dzięki Pani uczestnictwu prace będą jeszcze bardziej owocne - podkreślił Andrzej Duda. Odnosząc się do minionych dwunastu miesięcy prezydent przypomniał, iż powołanie Rady w miejsce Komisji Trójstronnej było efektem wyczerpania się formuły tego ostatniego organu, o czym wielokrotnie mówili uczestnicy obrad Komisji.

- Samo161019.RDS.02 powołanie RDS było Państwa inicjatywą: inicjatywą związków zawodowych, inicjatywą wszystkich tych którzy reprezentowali szeroko pojętą stronę społeczną w Komisji Trójstronnej, a więc przedstawicieli pracowników i pracodawców, tych którzy chcieli dialogu, którego do zeszłego roku przez okres ponad 3 lat nie było - zaznaczył Andrzej Duda. Dialog prowadzony za pośrednictwem Komisji Trójstronnej a obecnie RDS stanowi w opinii głowy państwa nie tylko sposób na rozwiązywanie sporów na linii pracodawcy-zatrudnieni, ale służy niepomiernie ważniejszemu celowi, jakim jest sprawne funkcjonowanie polskiego państwa i gospodarki. - Życzę, żeby Rada Dialogu Społecznego pracowała pod nowym kierownictwem sprawnie, żeby działała dla Rzeczypospolitej, bo działanie dla Rzeczypospolitej to działanie dla polskiego społeczeństwa - stwierdził prezydent, deklarując zarazem pełne wsparcie dla działań Rady.

Prezes Rady Ministrów, Beata Szydło, podkreśliła iż minione 12 miesięcy stanowiło okres podejmowania niezwykle istotnych decyzji. - Naszym wspólnym obowiązkiem jest dbanie o naszych obywateli, abyśmy mogli cieszyć się wzrostem gospodarczym i sprawiedliwie dzielić to wszystko co zostanie w Polsce wypracowane - podkreśliła premier, odnosząc się do takich inicjatyw jak wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej, podwyżka płacy minimalnej czy wreszcie program "Rodzina 500+". - Teraz czas na to, byśmy przede wszystkim myśleli o wspieraniu polskich przedsiębiorców - zaznaczyła Beata Szydło. Temu celowi służyć ma przede wszystkim tzw. Plan Morawieckiego, który - w opinii szefowej polskiego rządu - ma dać polskim przedsiębiorcom impuls do rozwoju, by byli w stanie rywalizować z najlepszymi nie tylko na terenie kraju ale również za granicą. - Polski rząd ma świadomość, że sami tego nie zrealizujemy, jeżeli nie będziemy mieli wsparcia ze strony Państwa - zaapelowała do uczestników Rady Dialogu Społecznego premier RP.

Karol Jerzy Mórawski

Udostępnij artykuł: