15.02.2018 – Teresa Czerwińska

Powiedzieli

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny i w pełni prywatny system długoterminowego oszczędzania.

Minister finansów Teresa Czerwińska
Fot. KPRM

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny i w pełni prywatny system długoterminowego oszczędzania.

Oczekujemy, że efektem programu będzie podniesienie bezpieczeństwa finansowego Polaków, szczególnie w okresie emerytalnym.Polityka inwestycyjna powinna być dostosowana do horyzontu oszczędzania, do wieku danej osoby. Druga sprawa dotyczy inwestowania poza granicami Polski w ramach dywersyfikacji i zakładamy, że będzie to możliwe do 30% wartości aktywów.

Teresa Czerwińska

minister finansów

Udostępnij artykuł: