15.05.2018 – Włodzimierz Kiciński

Powiedzieli

Mamy przyrost kredytów w 2017 roku, który nominalnie wynosi 7 proc., to przy wzroście 4,6 proc. w ujęciu realnym oznacza, że w relatywnie niewielkim stopniu wykorzystujemy możliwości sektora bankowego.

Mamy przyrost kredytów w 2017 roku, który nominalnie wynosi 7 proc., to przy wzroście 4,6 proc. w ujęciu realnym oznacza, że w relatywnie niewielkim stopniu wykorzystujemy możliwości sektora bankowego.

Możliwości te są też ograniczane z jednej strony podatkowo, te obciążenia wynoszą ok. 10 mld zł. Mówię o podatku od przedsiębiorstw, o wpłatach na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, o podatku bankowym, który należał się bankom chyba, dlatego że nie sięgały po pomoc publiczną w okresie kryzysu.

Włodzimierz Kiciński

wiceprezes Związku Banków Polskich

Udostępnij artykuł: