15 lat Polski w UE. Burzliwy czas dla podatników

Gospodarka / Prawo i regulacje

Przez 15 lat od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, jak również wejścia w życie nowych przepisów wprowadzających VAT, ustawa dotycząca tego podatku była przeciętnie nowelizowana 4 razy w każdym roku

Polska w Unii Europejskiej
Polska w Unii Europejskiej Fot. stock.adobe.com/fotostar

Przez 15 lat od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, jak również wejścia w życie nowych przepisów wprowadzających VAT, ustawa dotycząca tego podatku była przeciętnie nowelizowana 4 razy w każdym roku

Przez 15 lat od przystąpienia Polski do #UE ustawa dotycząca #VAT była przeciętnie nowelizowana 4 razy w każdym roku #podatki #15latPolskiwUE

Wielkim cieniem na te 15 lat funkcjonowania VAT unijnego w Polsce kładą się narastające od lat patologie związane z wyłudzaniem podatku. Straty budżetu państwa szacowane są na kilkadziesiąt miliardów złotych rocznie.- Można zaryzykować tezę, że tę podatność systemu VAT na oszustwa otrzymaliśmy w pakiecie akcesyjnym - mówi Roman Namysłowski, partner zarządzający odpowiedzialny za zespół podatkowy w CRIDO.

Zasady rozliczania podatku VAT

Zasady rozliczania podatku VAT w transakcjach towarowych pomiędzy państwami członkowskimi, jako podstawowa przyczyna wyłudzeń VAT, zostały przyjęte w UE w 1993 r. Co prawda jako rozwiązanie przejściowe, na 4 lata. Niemniej jednak obowiązują do dziś. Z tym niekorzystnym zjawiskiem walczymy od lat na lokalnym podwórku, nie oglądając się na to co robi w tym zakresie Unia z większym lub mniejszym skutkiem.- Podstawowym narzędziem w tej walce jest obecnie przede wszystkim postępująca digitalizacja rozliczeń i kontaktów z organami podatkowymi. Poczynając od faktur elektronicznych, poprzez deklarację a kończąc na tzw. jednolitych plikach kontrolnych, które pozwalają organom podatkowym na znacznie szybszą detekcję nieprawidłowości - wyjaśnia Roman Namysłowski z CRIDO.Czytaj także: 15 lat Polski w UE. Polacy mają trzy czwarte średniego dochodu obywatela Unii

Jak wynika z raportu opracowanego przez doradców podatkowych z CRIDO “Kronika 15 lat unijnego VAT-u w Polsce”:*W ostatnich 15 latach Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 552 wyroki, z czego zaledwie 43 dotyczyły polskiego podatku od towarów i usług, czyli niecałe 8%. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę liczbę krajów, wykraczamy i to istotnie ponad średnią;*Dla odmiany w ramach polskiego systemu sądowego: Naczelny Sąd Administracyjny wydał 60 uchwał i ponad 20 tysięcy wyroków dotyczących podatku VAT; z kolei w tym okresie doczekaliśmy się blisko 42 tysiące rozstrzygnięć wojewódzkich sądów administracyjnych w tej tematyce;*Wskazane liczby bledną jednak i tak przy danych dotyczących interpretacji indywidualnych wydanych przez Ministra Finansów w sprawach VAT: było ich w ostatnich 15 latach ponad 160 tysięcy;Czytaj także: 15 lat Polski w UE. Jak polskie firmy wykorzystywały fundusze europejskie?*Nie bez wpływu na tę aktywność Ministra Finansów, a właściwie podatników występujących z wnioskami o wydanie interpretacji, była liczba nowelizacji zarówno prawa unijnego, jak i prawa krajowego: w analizowanym okresie doczekaliśmy się 8 nowelizacji VI Dyrektywy i 24 nowelizacje obecnie obowiązującej Dyrektywy 112. Jeszcze bardziej imponujące są zmiany do ustawy o podatku od towarów i usług: w ciągu 15 lat 60 razy nowelizowano ten podstawowy dla VAT akt prawny (chociaż i tak statystyki w tym zakresie są zaniżone – jako jedną nowelizację ujęto wszystkie zmiany ustawy o VAT wchodzące w życie tego samego dnia, nawet jeśli wynikają z kilku różnych ustaw nowelizujących), co daje średnio 4 nowelizacje na rok.Jak komentują eksperci z CRIDO: trzeba mieć nadzieję, że kolejne 15 lat będzie mniej burzliwe dla podatników, bo na prostotę tego podatku nie ma co liczyć.
Źródło: MarketNews24
Udostępnij artykuł: