15-lecie Forum Technologii Bankowych: Czynimy polskie banki bardziej bezpiecznymi

BANK 2019/04

Z Robertem Głowackim, dyrektorem handlowym firmy Quest Dystrybucja, rozmawiał Stanisław Brzeg-Wieluński.

Zdjęcia CPBiI/Karol Zapała

Z Robertem Głowackim, dyrektorem handlowym firmy Quest Dystrybucja, rozmawiał Stanisław Brzeg-Wieluński.

Od kiedy działacie na polskim rynku?

– Quest Dystrybucja od roku 2004 oferuje produkty skierowane do polskiego sektora bankowego. Jako partner biznesowy Quest-Software, w ciągu prawie 15 lat dostarczyliśmy rozwiązania do kilkuset klientów korporacyjnych w naszym kraju. Wielu z nich jest w sektorze bankowym, telekomunikacyjnym, przedsiębiorstw komercyjnych, a także w administracji publicznej. Ofertowane rozwiązania są dość uniwersalne i stosowane w wielu organizacjach posiadających złożoną architekturę informatyczną, wymagającą sprawnego i zautomatyzowanego zarządzania.

Od kiedy Quest Dystrybucja uczestniczy w pracach FTB?

– Praktycznie od samego początku prac FTB, a jego ważną rolą jest promowanie na polskim rynku nie tylko nowych technologii ale także dobrych praktyk wśród użytkowników. Banki podlegają licznym prawnym regulacjom, gwarantującym bezpieczeństwo klientów. Jednocześnie są pod presją ułatwienia operacji bankowych i obsługi klientów, oczekujących zastosowania nowoczesnych technologii. Dlatego praca grup roboczych FTB ma bezpośredni wpływ na ich adaptacje w całym sektorze.

Banki są wręcz przytłoczone całą masą regulacji płynących z UE, czy macie jakieś rozwiązania IT, które mogą im pomóc uporać się z tym ogromnym dla nich wyzwaniem?

– Te regulacje np. RODO powodują, że banki muszą pilnować wypełniania funkcji instytucji zaufania publicznego. Mamy też PSD2, która otwiera działalność bankową na inne podmioty. Jednocześnie są organizacjami komercyjnymi, których działalność musi być rentowana. Można powiedzieć, że muszą pogodzić w swoim funkcjonowaniu wodę z ogniem. Z jednej strony muszą być bezpieczne, a z drugiej powinny generować przychody i przynosić zyski. I na te wyzwania odpowiada nasza oferta, która uwzględnia wymogi zachowania reguł, ich zgodności z regulacjami oraz zasad bezpieczeństwa. Ponadto nasze rozwiązania ułatwiają bankom sprostanie nowym rynkowym wyzwaniom oraz zmianom technologicznym. Banki muszą być bezpieczne, ale rosnąca popularność open bankingu wymusi rozwój powiązań z rożnego typu pośrednikami, co spowoduje radykalną zmianę modeli biznesowych oraz samej oferty nowych usług. W konsekwencji konieczne będą zmiany w architekturze teleinformatycznej banku, bo danych będzie coraz więcej i muszą być coraz szybciej przetwarzane.W obszarze bezpieczeństwa i zarządzania zgodnością pomocnym jest „Enterprise Reporter”, pomaga w uporządkowani hierarchii dostępu do informacji oraz wyeliminowaniu nieodpowiednich uprawnień. Natomiast „Data Governance” przekazuje kontrolę dostępu właścicielom firm, którzy faktycznie wiedzą, kto powinien mieć dostęp do wrażliwych danych. W obszarach biznesowych mamy rozwiązania firmy ApiOmat, które pomagają bankom w szybkim prototypowaniu nowych aplikacji, komunikujących i weryfikowaniu, czy spełniają oczekiwania konsumentów przed podjęciem kosztownych prac integracyjnych. Aplikacje te mogą komunikować się nie tylko przez urządzania mobilne, ale także wykorzystywać boty, cyfrowych asystentów głosowych oraz AI.

A co z procesami automatyzacji bankowego IT?

– Zwiększająca się ilość graczy na rynku, obejmująca podmioty spoza sektora bankowego, spowoduje konieczność automatyzacji powtarzalnych procesów. To bardzo ważne dla zachowania konkurencyjności banków i ich bezpieczeństwa. Nasza oferta zbudowana w oparciu o produkty renomowanych partnerów z branży IT, jak: Quest Software, One Identity, Broadcom, InfoBay, Sasa Software, stwarza unikalne możliwość dostosowania systemów informatycznych banku do nowego modelu biznesowego. Dostarczając rozwiązania, zapewniamy wieloletni serwis powdrożeniowy oraz stałą aktualizację naszych produktów. Dysponujemy specjalnym Centrum Kompetencyjnym, a nasi informatycy przechodzą regularne i certyfikowane przez producentów kursy szkoleniowe. Dziś mamy 25 pracowników, którzy regularnie przechodzą bardzo intensywne szkolenia. Automatyzacja to także pomoc przy fuzjach i przejęciach, w których systemy IT mogą być szybko zintegrowane i obsługiwać procesy i dane obu łączących się instytucji w celu uzyskania efektu synergii, czyli wzrostu sumarycznej wartości obu scalanych banków.

Zdjęcia CPBiI/Karol Zapała

Jakie ciekawe produkty dedykowane do sektora bankowego chcecie polecić w roku 2019?

– Przykładem wielu takich produktów jest „Gate Scanner” izraelskiej firmy Sasa Software, który służy do rozbrajania tzw. bomb logicznych. Chodzi o rozbieranie na informatyczne czynniki pierwsze oraz utworzenie na nowo treści plików, e-maili, różnego typu danych od pracowników i klientów, aby uzyskać dokumenty wolne od wirusów, podejrzanych skryptów i złośliwego oprogramowania. Tego typu urządzenie może być zainstalowane np. w postaci kiosku w oddziale banku, gdy klient przynosi na nośniku typu USB lub płyta CD swoje dane niezbędne do złożenia wniosku kredytowego. „Gate Scanner” można też wykorzystać do kontroli e-mailowej korespondencji korporacyjnej czy też do badania treści pobieranej z internetu.Innym przykładem jest szybkie nawiązywanie sprawnej i bezpiecznej komunikacji z podmiotami zewnętrznymi. Widoczne jest to dziś w przygotowaniu procesów zakupowych czy pracach projektowych, gdzie banki muszą udostępnić kontrahentom część swoich poufnych danych, posiadających dużą wartość biznesową. Ten sam aspekt bezpieczeństwa dotyczy planów banku związanych z kampaniami informacyjnymi czy zapewnieniem bezpiecznej komunikacji pomiędzy zarządem banku a jego radą nadzorczą. Sprawna i bezpieczna komunikacja jest kluczem do zachowania konkurencyjności. W tej dziedzinie współpracujemy z izraelską firmą InfoBay, która umożliwia przesyłanie strategicznych informacji z wyłączeniem typowej poczty elektronicznej do ściśle określonej liczby odbiorców. To rozwiązanie można zintegrować z wewnętrznymi procesami i systemami banku, co zapewni, że wrażliwe informacje nie zostaną przejęte przez niepowołane osoby.

Czym się różnicie od podobnych do was firm IT obecnych na polskim rynku?

– Staramy się wyspecjalizować w dziedzinach, które są unikalne, innowacyjne i wpisują się w obecne trendy biznesowe i technologiczne. Na rynku wyróżnia nas poziom kompetencji – dużo inwestujemy w szkolenia i gromadzenie doświadczeń, które nabywamy w trakcie wdrożeń. Mamy kadrę inżynierów i konsultantów z kilkunastoletnią praktyką w dziedzinach, którymi się zajmujemy. Nasze rozwiązania spełniają oczekiwania i pomagają w funkcjonowaniu polskiego systemu bankowego, który oceniony jest przez zachodnich ekspertów jako optymalny, bo dba o odpowiedni poziom bezpieczeństwa i szybko wprowadza rynkowe innowacje.
Udostępnij artykuł: