15-lecie Forum Technologii Bankowych: Jak uczynić nowe technologie przyjaznymi, tak by trafiły pod strzechy?

BANK 2019/04

Fot. sdecoret/stock.adobe.com

Odpowiedź na to pytanie wydaje się prosta – należy je stosować w stopniu ograniczonym. Mają pomagać człowiekowi, ale nie powinny go zastępować.

Nie jestem futurologiem, ani specjalistą w dziedzinie technologii – co najwyżej ich problematycznym (czyli stwarzającym problemy i vice versa) użytkownikiem. Moja odpowiedź jest intuicyjna – świadomie używam tego słowa jako zemsty za wszelkie zachęty do używania urządzeń i rozwiązań, które – zdaniem zachwalających, czyli sprzedających – zawsze mają być właśnie „intuicyjne”, a zwykle takie nie są. Chyba że inaczej definiujemy intuicję albo – jako mężczyzna – jestem jej z zasady pozbawiony.

Indywidualiści w zbiorowości

Na dzieje człowieka – dotychczasowe i przyszłe – można spojrzeć jak na historię napięcia między tym, co zbiorowe a tym, co indywidualne. Przynależność do grupy daje poczucie bezpieczeństwa, odróżnianie się od niej – poczucie wyjątkowości. Widać to choćby w sposobie ubierania – moda to przecież podporządkowanie się trendom („<...>

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: