15-lecie Forum Technologii Bankowych: Rewolucja czy ewolucja?

BANK 2019/04

Opublikowany 7 marca 2019 r. raport „PSD2 i Open Banking. Rewolucja czy ewolucja?” podsumowuje badania poświęcone percepcji zmian na rynku płatniczym po implementacji znowelizowanej dyrektywy w sprawie usług płatniczych (PSD2). Badanie przeprowadzono pomiędzy grudniem 2018 r. a lutym roku bieżącego, objęto nim konsumentów (n=1210) oraz reprezentantów banków, w tym spółdzielczych, oraz firm sektora fintech (w sumie uzyskano 73 pełne ankiety). Badana próba dostarczyła wielu interesujących danych dotyczących podejścia podmiotów sektora płatniczego do wyzwań otwartej bankowości.

Maciej Kostro
doradca zarządu ZBP

Raport podzielono na dwie główne części. W pierwszej zawarto opinie konsumentów i skupiono się przede wszystkim na kwestii przekazywania podmiotom trzecim istotnych informacji dotyczących aktywności finansowej, np. danych uwierzytelniających do bankowości elektronicznej lub historii transakcji na rachunku. Jakkolwiek konsumenci twierdzą, że ufają takim podmiotom, jak Google i Facebook (odpowiednio 38 i 22%), to jednak dane do logowania byłoby skłonne im przekazać jedynie 6% (Google) i 3% (Facebook). Historię transakcji jeszcze mniej – odpowiednio 3 i 2%. To pokazuje, że zaufanie, jakim obdarzamy jakąś instytucję w jednym obszarze (np. jako dostawcy usług poczty elektronicznej), nie rozciąga się automatycznie na nasze dane finansowe. Chociaż warto zwrócić uwagę, że młodsi respondenci (grupa wiekowa 18–24 lata) są znacznie bardziej skłonni do przekazywania swoich danych tym podmiotom (9% i 7%) oraz obdarzają je większym zaufaniem (ponad 50% ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: