15-lecie Forum Technologii Bankowych: Ustawa sektorowa RODO przyjęta przez Sejm RP

BANK 2019/04

Adaptacja polskiego porządku prawnego do postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zbliża się do finału. 21 lutego 2019 r. Sejm przyjął długo oczekiwaną tzw. ustawę sektorową RODO, nowelizującą przeszło 160 aktów prawnych, których postanowienia mają zastosowanie do problematyki ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych. Istotne zmiany wprowadzono między innymi w przepisach kluczowych dla funkcjonowania sektora bankowego, czyli Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Pierwotna wersja projektu nowelizacji Prawa bankowego zawierała zapisy nader niekorzystne dla sektora finansowego. Ich konsekwencją mogłoby być nie tylko ograniczenie efektywności prowadzonej działalności bankowej, ale nawet obniżenie jakości portfela kredytowego czy bezpieczeństwa systemu finansowego. Większość tych nieprzemyślanych rozwiązań udało się szczęśliwie wyeliminować podczas posiedzenia połączonych Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka w dniu 13 lutego 2019 r. Wprowadzone wówczas poprawki dotyczące zmian w Prawie bankowym korespondują z głównymi postulatami oraz propozycjami legislacyjnymi przedstawianymi dotychczas przez Związek Banków Polskich.

Ocena zdolności kredytowej bez barier

Jakie możliwości zyskają instytucje finansowe po wejściu w życie zapisów ustawy sektorowej RODO? Z punktu widzenia skuteczności oceny zdolności kredytowej fundamentalne znaczenie ma otwarty katalog danych, któ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: