15-lecie Forum Technologii Bankowych: XXV Forum Bankowe

BANK 2019/04

14 marca 2019 r. odbyła się jubileuszowa, 25. edycja dorocznej konferencji sektora bankowego Forum Bankowe. Jak co roku zgromadziła ona zaszczytne grono przedstawicieli świata polityki, nauki, sektora bankowego, firm okołobankowych i firm od lat współpracujących z bankami.

25 lat, Forum Bankowe

14 marca 2019 r. odbyła się jubileuszowa, 25. edycja dorocznej konferencji sektora bankowego Forum Bankowe. Jak co roku zgromadziła ona zaszczytne grono przedstawicieli świata polityki, nauki, sektora bankowego, firm okołobankowych i firm od lat współpracujących z bankami.

Wprowadzenia do dyskusji dokonał Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP, wskazując na osiągnięcia sektora bankowego w Polsce, podkreślając jednocześnie silne obciążenia finansowe i ostrożnościowe banków, utrudniające generowanie zysku niezbędnego do rozwoju akcji kredytowej służącej finansowaniu wzrostu gospodarczego kraju i pokrycia kosztów inwestycji w nowe technologie i poprawę systemów cyberbezpieczeństwa.

Prof. Teresa Czerwińska, minister finansów, w swoim wystąpieniu podkreśliła dobry stan polskiej gospodarki i finansów publicznych, a także optymistyczne perspektywy rozwoju ekonomii kraju w najbliższych latach (mimo widocznych sygnałów spowolnienia gospodarczego naszych głównych partnerów handlowych). Wskazała na niedostateczny poziom inwestycji prywatnych. Podkreśliła niewielką skalę kredytowania inwestycji przez banki i prowadzoną restrykcyjną politykę kredytową. Wiele uwagi poświęciła strategii rozwoju rynku kapitałowego, jako komplementarnego do rynku bankowego. Minister zaprosiła do dyskusji na temat tej strategii, podkreślając zarazem rolę PPK. Na końcu uznała za pożądany rozwój współpracy Ministerstwa Finansów z sektorem bankowym.

Prof. Adam Glapiński, prezes NBP rozpoczął swoje wystąpienie od potwierdzenia dobrych wyników polskiej gospodarki. Mamy bowiem wysoki i stabilny wzrost gospodarczy przy jednoczesnym braku inflacji, niskim bezrobociu i stabilnym wzroście wynagrodzeń. Dobrze ocenił wyniki sektora bankowego, rozwój akcji kredytowej i zaangażowanie w finansowanie gospodarki. Podkreślił rolę dodatnich stóp procentowych w polityce polskiego banku centralnego, a także brak konieczności konwersji walutowych kredytów mieszkaniowych po kursie nierynkowym. Jednocześnie prezes Glapiński zwrócił uwagę na wyzwania stojące przed sektorem bankowym, wskazując na konieczność dobrego monitorowania wysokokwotowych kredytów konsumpcyjnych, wzmocnienie procesu dobrowolnej restrukturyzacji kredytów walutowych, potrzebę wzmocnienia ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: