15-lecie Forum Technologii Bankowych: Zaawansowane technologie to nasza specjalność

BANK 2019/04

Z Tadeuszem Woszczyńskim, Country Managerem Hitachi Europe Ltd., rozmawiał Paweł Minkina.

Tadeusz Woszczyński, Country Manager Hitachi Europe Ltd.

Z Tadeuszem Woszczyńskim, Country Managerem Hitachi Europe Ltd., rozmawiał Paweł Minkina.

Forum Technologii Bankowych obchodzi w tym roku 15-lecie istnienia. Czy może pan powiedzieć, jak zaczęła się współpraca Hitachi z FTB?

– Do udziału w pracach Forum Technologii Bankowych zaproszeni zostaliśmy przez prezesa ZBP Krzysztofa Pietraszkiewicza oraz śp. prof. Remigiusza Kaszubskiego w 2007 r, niedługo po tym, jak otworzyliśmy biuro w Polsce. Wyzwanie w tamtym okresie stanowiło upowszechnianie obrotu bezgotówkowego. Ważnym zagadnieniem w tym zakresie były chociażby kwestie dotyczące bezpieczeństwa związanego z funkcjonowaniem bankomatów czy też uwierzytelnianiem transakcji. Dzięki naszym doświadczeniom mogliśmy pomóc w imporcie nowoczesnych, ale sprawdzonych rozwiązań z Japonii, takich jak biometria. Należy pamiętać, że wówczas nie było jasnych podstaw prawnych, najlepszych praktyk i doświadczeń odnoszących się do tego obszaru. Dlatego w 2007 r. z naszym udziałem założona został grupa ds. biometrii. Zaangażowaliśmy się w działania edukacyjne, by w kolejnych latach wspólnie wydać 6 publikacji w obszarze biometrii, digitalizacji procesów, bezpieczeństwa czy też identyfikacji klienta. Przez 10 lat ZBP razem z FTB przy współpracy m.in. z Hitachi zorganizowało szereg konferencji o tej tematyce, w tym 10 edycji kongresu International Biometric Congress. Realizację poszczególnych projektów wspierały tworzone i prowadzone przez naszych przedstawicieli grupy robocze, np. wspomniana wcześniej i funkcjonująca w latach 2007–2016 grupa ds. biometrii, czy też obecnie funkcjonująca grupa ds. cyfryzacji procesów bankowych. Hitachi bierze również udział w pracach prezydium Forum Technologii Bankowych.

Z jakimi kierunkami rozwoju firmy w zakresie technologii bankowych wiązało się minione 15 lat?

– Z jednej strony pracowaliśmy wówczas z bankami nad ochroną gromadzonych informacji i dostarczaliśmy urządzenia do bezpiecznego przechowywania danych – dzięki temu staliśmy się jednym z liderów wśród dostawców infrastruktury IT do sektora bankowego. Z drugiej strony chcieliśmy rozwijać nowe technologie i kierunki. Zaczęliśmy od biometrii i wdrażania pierwszych w Europie bankomatów biometrycznych (np. Podkarpacki Bank Spółdzielczy, sieć PlanetCash) czy tez oddziałów (np. Bank BPH). Spotkało się to z dużym zainteresowaniem nie tylko rynku, ale również klientów, a także mediów krajowych i zagranicznych – w tym BBC czy CNN. Dzięki wdrażaniu innowacji staliśmy się rozpoznawalni w polskim sektorze bankowym. W kolejnych latach mogliśmy rozwijać inne obszary, w tym rozwiązania wirtualnych oddziałów bankowych (np. Getin Point), czy systemy paperless i ECM. Ostatnie trzy lata poświęciliśmy na rozwiązanie problemu trwałego nośnika w oparciu o macierz WORM. Nasze rozwiązanie zostało pozytywnie przyjęte przez regulatora i wybrane przez rynek bankowy i ubezpieczeniowy. Stosuje je większość z czołowych banków w Polsce, m.in. Santander Bank i Pekao SA. Możemy zatem czuć się śmiało ważnym graczem na rynku finansowym w Polsce, dającym duży wkład w rozwój polskiej bankowości. Nie ukrywam, że jestem z tego bardzo dumny i tylko mogę podziękować bankom za zaufanie.

Co jest specjalizacją Hitachi jako globalnego operatora, a co jako członka Forum Technologii Bankowych?

– Hitachi to jeden z największych dostawców dla sektora finansowego w Japonii, w USA a także Europie Zachodniej. Kluczowe rozwiązania na polskim rynku związane są z przechowywaniem danych, a  znacząca część data center banków jest wyposażona w nasze urządzenia. Bardzo mocno stawiamy na rozwiązania RegTech. Hitachi rozwija także obszary związane z analizą danych, identyfikacją i uwierzytelnianiem klientów oraz digitalizacją procesów bankowych. Przyszłość wiążemy z rozwiązaniami opierającymi się na Artificial Intelligence, blockchain oraz Internet of Things.

Co zdecydowało o zaawansowaniu technologicznym polskiej bankowości?

– Na rozwój krajowej bankowości należy patrzeć z dwóch perspektyw. Polska bankowość zaczęła się bardzo dynamicznie rozwijać, ponieważ pominęła wiele rozwiązań hamujących rynek, chociażby obrót czekowy. Dość szybko zaadaptowała nowe technologie, takie jak karty płatnicze/kredytowe EMV. Znaczący wpływ na zmiany w bankowości miała duża otwartość klientów przy jednoczesnym dobrym rozpoznaniu rynku przez wiele międzynarodowych podmiotów, takich jak np. Visa czy Mastercard. Firmy te uznały, że warto wdrażać innowacyjne technologie właśnie na polskim rynku – stąd rozwiązania biometryczne, płatności bezstykowe czy mobilne, szybko zostały w Polsce wprowadzone. Do dziś widać, że rynek ten jest chłonny, otwarty na nowości, a zasięg kanałów elektronicznych systematycznie rośnie.

Tadeusz Woszczyński, Country Manager Hitachi Europe Ltd.Czy wyobraża pan sobie bank przyszłości, w którym ludzi zastąpią komputery i algorytmy?

– W zakresie automatyzacji procesów banki z pewnością będą coraz szerzej inwestować w ten obszar, my również jesteśmy na to gotowi. Mimo wszystko uważam, że banki, aby nie stracić swojej tożsamości, nie mogą wyłącznie opierać się na automatycznych procesach. Klientom istotnie zależy na relacjach z bankiem, a bank, który chce się odróżniać od fintechów, musi wzmacniać te relacje. Uważam, że nie powinniśmy iść w tym kierunku, żeby zupełnie w procesach finansowych wyeliminować człowieka.
Przez 10 lat ZBP razem z FTB przy współpracy m.in. z Hitachi zorganizowało szereg konferencji o tej tematyce, w tym 10 edycji kongresu International Biometric Congress.

Jakie rozwiązania technologiczne wydają się być obecnie szczególnie rozwojowe?

– Wdrażanie systemów opartych na artificial intelligence, np. zastosowaną w scoringach czy rozwiązaniach back office, należy uznać jako przyszłość rozwoju sektora finansowego. Innym zagadnieniem jest analiza danych. Ważne, aby zebrane dane odpowiednio zagregować, tak aby stworzyć produkt bankowy możliwie dobrze dostosowany do potrzeb klientów. Kolejne kwestia to temat wykorzystania blockchain, a także problematyka danych w chmurze. Wyzwaniem, które stale będzie kluczowe w rozwoju nowych technologii pozostaje obszar cyberbezpieczeństwa. To zadania, które wydają się być szczególnie istotne zarówno z perspektywy banków, jak i z punktu widzenia Hitachi.
Udostępnij artykuł: