17.01.2018 – Adam Glapiński

Powiedzieli

Adam Glapiński

Potencjalna nierównowaga może się pojawić w budownictwie, gdyż popyt na mieszkania rośnie.

Polska się rozwija bardzo szybko, mamy wzrost gospodarczy naturalny – nie występują żadne nierównowagi. (…) Mamy najwyższe zatrudnienie, poziom życia rośnie, płace rosną.

Adam Glapiński

prezes Narodowego Banku Polskiego