170 mln zł na innowacje dla firm w Polsce Wschodniej

Firma

170 mln zł z Programu Polska Wschodnia czeka na małe i średnie firmy, które chcą wykorzystać wyniki prac B+R i wprowadzić innowacje, a tym samym podnieść swoją konkurencyjność. 100 mln zł z tej puli to środki przeznaczone na wsparcie projektów realizowanych w miastach średnich Polski Wschodniej. Właśnie ogłoszono konkurs dotacji – wnioski można będzie składać w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości już za miesiąc.

Mężczyzna z napisem
Fot. stock.adobe.com/Tierney

170 mln zł z Programu Polska Wschodnia czeka na małe i średnie firmy, które chcą wykorzystać wyniki prac B+R i wprowadzić innowacje, a tym samym podnieść swoją konkurencyjność. 100 mln zł z tej puli to środki przeznaczone na wsparcie projektów realizowanych w miastach średnich Polski Wschodniej. Właśnie ogłoszono konkurs dotacji – wnioski można będzie składać w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości już za miesiąc.

170 mln zł z Programu Polska Wschodnia czeka na małe i średnie #firmy, które chcą wykorzystać wyniki prac B+R i wprowadzić #innowacje, a tym samym podnieść swoją konkurencyjność #PolskaWschodnia @MIR_GOV_PL

To już kolejny konkurs z pulą dedykowaną innowacyjnym projektom w średnich miastach w Programie Polska Wschodnia.- Realizowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju „Pakiet dla średnich miast” aktywnie wspiera przedsiębiorców w mniejszych miastach. Tworzenie warunków dla rozwoju inwestycji prywatnych to jeden z filarów Pakietu, dlatego nie ustajemy w działaniach i po raz kolejny zapraszamy firmy do sięgnięcia po wsparcie z Funduszy Europejskich – powiedział Adam Hamryszczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

- Innowacje są ważnym motorem rozwoju gospodarczego. Wiążą się z tworzeniem nowych miejsc pracy, przynoszą wpływy lokalnym samorządom, a innowacyjne produkty stają się doskonałym materiałem eksportowym. Innowacje w średnich miastach Polski Wschodniej to szansa na rozwój nie tylko dla firm i miast, ale także makroregionu i kraju – dodał wiceminister.

Łatwiej o dotację

O dotację będzie łatwiej. W nowym konkursie zmieniają się nie tylko kryteria przyznawania dofinansowania, ale też wysokość możliwej do pozyskania przez firmę pojedynczej dotacji.

W nadchodzącym konkursie zmienią się między innymi:- wartość maksymalnej, możliwej do pozyskania kwoty wsparcia.Teraz przedsiębiorca będzie mógł otrzymać nawet 20 mln zł dotacji (wcześniej byłoto 7 mln zł). To szansa dla firm na realizację większych lub bardziej skomplikowanych inwestycji, które wymagają większych nakładów finansowych.- zakres wsparcia - Firma będzie mogła pozyskać dotację nie tylko – jak dotychczas – na stworzenie innowacji produktowej – ale również na opracowanie innowacyjnego procesu technologicznego. Większy zakres wsparcia to szansa na rozwój dla większej liczby firm.- poziom innowacji - Produkt lub proces technologiczny, których dotyczy wsparcie, muszą być innowacyjne.To warunek otrzymania dofinansowania. Zmienia się jednak poziom innowacyjności.Od teraz wystarczy, aby innowacja była na poziomie regionalnym (nie jak dotychczas – krajowym) ale pod warunkiem, że produkt lub proces technologiczny powstaną w wyniku wdrożenia prac B+R. Łatwiej będzie również o innowację na poziomie krajowym, ponieważ w tym przypadku powstanie produktu lub procesu nie będzie musiało wiązać się z wdrożeniem wyników prac B+R, choć będzie można otrzymać za to dodatkowe punkty.

Nabór wniosków

Nabór wniosków w konkursie rozpocznie się 30 kwietnia i potrwa do 14 czerwca. Wnioski przyjmować będzie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Firmy ze średnich miast sięgają po Fundusze EuropejskieWdrażanie innowacji przez MŚP to jedno z najpopularniejszych działań Programu Polska Wschodnia, dlatego budżet na nabory został kolejny raz zwiększony. Środki na wprowadzenie, na bazie prac B+R, innowacji produktowych w makroregionie pozyskało do tej pory 97 firm, a łączna wartość pozyskanego przez nie dofinansowania wyniosła niemal 450 mln zł (z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).Ogłoszony właśnie konkurs jest już trzecim z kolei z dedykowanym budżetem w ramach „Pakietu dla miast średnich”. Do tej pory, w ramach dwóch wcześniejszych konkursów, do firm realizujących inwestycje w mniejszych ośrodkach (miastach średnich i gminach z nimi sąsiadujących) trafiło ok. 75 mln zł.
Udostępnij artykuł: