1,86 mld zł. Tyle kosztował banki w I poł. 2018 r. podatek bankowy

Gospodarka / Z rynku

Wartość podatku bankowego, które banki komercyjne i oddziały instytucji kredytowych uiszczają od 29 miesięcy wynosiła pomiędzy 283,5 mln zł a 315,5 mln zł miesięcznie. Łącznie banki zapłaciły 8 691,2 mln zł podatku, z czego w I poł. 2018 r. 1 862,6 mln zł, tj. o 68,7 mln zł więcej niż w I poł. 2017 r., podała Komisja Nadzoru Finansowego.

Napis bank
Fot. Pixabay.com

Wartość podatku bankowego, które banki komercyjne i oddziały instytucji kredytowych uiszczają od 29 miesięcy wynosiła pomiędzy 283,5 mln zł a 315,5 mln zł miesięcznie. Łącznie banki zapłaciły 8 691,2 mln zł podatku, z czego w I poł. 2018 r. 1 862,6 mln zł, tj. o 68,7 mln zł więcej niż w I poł. 2017 r., podała Komisja Nadzoru Finansowego.

Łącznie banki zapłaciły 8 691,2 mln zł podatku #PodatekBankowy #banki #KNF

"Łączna podstawa opodatkowania na koniec czerwca 2018 r. roku wyniosła 861,9 mld zł przy sumie aktywów sektora bankowego na poziomie 1 849,8 mld zł" - czytamy w komunikacie.

Wzrost podstawy opodatkowania

Wzrost podstawy opodatkowania spowodowany był głównie przyrostem aktywów podmiotów - płacących podatek (zarówno tych, które płaciły podatek rok temu jak i nowych w tej grupie). Wzrostowi aktywów o 7,41% towarzyszył relatywnie wyższy wzrost funduszy własnych (o 11,42%) oraz papierów skarbowych (o 7,54%) jak i kwoty wolnej od podatku (spowodowanej wyższa liczbą instytucji płacących podatek; o 15,79%). W wartościach bezwzględnych przyrost ten był jednak mniejszy, czego skutkiem był wzrost podstawy opodatkowania o 47,9 mld zł (tj. o 6,08%).

"W pierwszych 6 miesiącach 2018 roku 22 instytucje (18 banków i 4 oddziały instytucji kredytowych) zapłaciły łącznie 1 862,6 mln zł. Podmioty te stanowią 3/4 aktywów krajowego sektora bankowego" - czytamy dalej.

7,84 mld zł zysku sektora bankowego w I półroczu 2018 r.

Zysk sektora bankowego w pierwszym półroczu 2018 r. wyniósł 7,84 mld zł i był wyższy o 17,06% w porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. Spowodowane było to wyższym wynikiem z tytułu odsetek oraz przychodami z tytułu dywidend, podano także.Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych, która weszła w życie 1 lutego 2016 roku, zobowiązała banki do płacenia podatku w wysokości 0,0366% miesięcznie wielkości aktywów pomniejszonych o: 4 mld zł, fundusze własne banków, obligacje skarbowe znajdujące się w portfelu banków, aktywa nabyte od NBP stanowiące zabezpieczenie kredytu refinansowego udzielonego przez NBP, środki banków spółdzielczych utrzymywane na rachunkach w bankach zrzeszających.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: