2,9 mld zł przychodów i 183 mln zł zysku netto po pierwszym półroczu 2014r. Grupa Asseco buduje stabilne fundamenty dalszego rozwoju

Finanse i gospodarka

Grupa Asseco wypracowała 2,9 mld zł przychodów w pierwszych dwóch kwartałach 2014r. Jest to 7% wzrost w stosunku do pierwszego półrocza 2013r.

Grupa Asseco wypracowała 2,9 mld zł przychodów w pierwszych dwóch kwartałach 2014r. Jest to 7% wzrost w stosunku do pierwszego półrocza 2013r.

Porównując do tego samego okresu ubiegłego roku, zwiększono też wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, który wyniósł na koniec czerwca 183 mln zł. Przychody ze sprzedaży oprogramowania i usług własnych wzrosły o 5%, sięgając 2,3 mld zł. Zysk operacyjny wyniósł 295 mln zł.

W dniu 27 sierpnia Grupa Asseco opublikowała wyniki finansowe za pierwszą połowę 2014r. Jej przychody wyniosły 2,9 mld zł i wzrosły o 7% w porównaniu do analogicznego okresu w 2013r. Udział rynków zagranicznych stanowił 72%, a 28% - krajowego. Przychody Grupy są zdywersyfikowane sektorowo i rozkładały się odpowiednio: 40% na przedsiębiorstwa, 35% na banki i 25% na administrację publiczną. Asseco konsekwentnie realizuje strategię rozwoju opartą na sprzedaży własnych rozwiązań informatycznych, które w analizowanym okresie przyniosły 2,3 mld zł, co stanowi 81% przychodów ogółem - jest to 5% wzrost rok do roku. W pierwszym półroczu wygenerowano ponad 103 mln zł gotówki.

Asseco kontynuuje współpracę z kluczowymi klientami i aktywnie działa na rzecz nowych projektów. W minionych 6 miesiącach Grupa podpisała 2397 kontraktów i umów. W sierpniu 2014r. portfel zamówień wyniósł 5,2 mld zł i był wyższy o 3% w porównaniu do sierpnia 2013r.

goral.adam.01.a.150xPierwsze dwa kwartały 2014 r. były okresem intensywnej pracy całej Grupy Asseco. Na wielu rynkach można było zaobserwować presję na spadek cen w sektorze usług IT, a także zawirowania gospodarcze oraz polityczne, które rzutowały na kondycję przedsiębiorstw. Mimo tych niesprzyjających okoliczności, naszym celem był i jest rozwój Grupy, a także przygotowanie jej do jeszcze szybszego wzrostu w przyszłości. Patrząc na nasze wyniki za pierwsze półrocze, mogę powiedzieć, że cel ten został osiągnięty - powiedział Adam Góral, Prezes Zarządu Asseco Poland. W pierwszej połowie roku zawarliśmy szereg istotnych nowych umów, które będą fundamentem do dalszego rozwoju Grupy w nadchodzących okresach - dodał.

Asseco stale inwestuje w badania i rozwój kluczowych produktów. W minionym półroczu Asseco Poland ukończyło prace nad systemem Universal Front End, który został stworzony z myślą o sektorze bankowym. Ponadto, flagowe rozwiązanie Pionu Energetyki - Asseco Utility Management System (AUMS), pojawi się u nowych klientów zarówno z sektora energetycznego, jak i telekomunikacyjnego. AUMS został doceniony także przez Gartnera i był jedynym polski systemem, który pojawił się w prestiżowym raporcie "Magic Quadrant".

Grupa Asseco umacniała także obecność na rynku wschodnim - w Rosji, do której weszła rok temu, a także w Kazachstanie, gdzie dopiero rozpoczęła działalność. Najprężniej rozwijającym się regionem w pierwszym półroczu 2014r. był rynek izraelski. Jego przychody wzrosły w porównaniu z analogicznym okresem 2013r. o 10%, do poziomu 1,4 mld zł.

 

Strategia rozwoju Asseco zakłada dalszą międzynarodową ekspansję, przy jednoczesnym wykorzystywaniu efektu synergii pomiędzy poszczególnymi spółkami. Szczególnie interesujące są rynki wschodzące m.in. w Azji i Afryce. Jednocześnie Grupa koncentruje się na tym, co stanowi jej największą przewagą konkurencyjną - tworzeniu innowacyjnego oprogramowania dla głównych sektorów gospodarki.

Źródło: Grupa Asseco

Udostępnij artykuł: