2 poprawki zaakceptowane

Samorząd

Aby zrealizować budżet państwa w 2012 roku należy zatwierdzić projekt ustawy okołobudżetowej. W środę, 14 grudnia 2011 roku, sejmowa komisja finansów publicznych zaakceptowała dwie poprawki do tejże ustawy.

Aby zrealizować budżet państwa w 2012 roku należy zatwierdzić projekt ustawy okołobudżetowej. W środę, 14 grudnia 2011 roku, sejmowa komisja finansów publicznych zaakceptowała dwie poprawki do tejże ustawy.

Pierwsza poprawka jest bardzo ważna dla samorządów. Przywraca bowiem możliwość dofinansowania budżetu do 100 proc. kosztów realizacji takich zadań własnych jak wypłata zasiłków stałych i opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne korzystającym z tych zasiłków. Dziś można dofinansować 80 proc. tych wydatków.

Drugą zaakceptowaną poprawką jest propozycja wewnętrznego przesunięcia środków na ubezpieczenia społeczne rolników, zapisane w planie finansowym Funduszu Emerytalno-Rentowego KRUS na 2011 r. Powodem tej zmiany jest inny wskaźnik waloryzacji rolniczych świadczeń, niż pierwotnie planowane w budżecie.

Źródło: www.samorzad.lex.pl

Udostępnij artykuł: