2 w 1 dla studentów, czyli teoria plus bezcenne umiejętności praktyczne

Finanse i gospodarka

Szkoła Główna Handlowa we współpracy z CIMA (The Chartered Institute of Management Accountants) rozszerza swoją ofertę edukacyjną o nową specjalność międzykierunkową. Wspólny projekt, którego celem jest zapewnienie studentom gruntownej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych na rynku pracy, startuje 1 października 2012 r.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców jak i samych studentów, SGH w porozumieniu z CIMA wprowadza specjalność międzykierunkową realizowaną w języku polskim i angielskim na studiach licencjackich i magisterskich. Z nowej oferty będą mogli skorzystać zarówno studenci studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Na studiach licencjackich program rozszerzono o SGH&CIMA Certificate in Business Accounting (SGH&CIMA – CBA), z kolei na studiach magisterskich o jego wersje bardziej zaawansowane, tj. SGH&CIMA Diploma in Management Accounting (SGH&CIMA – DMA) oraz SGH&CIMA Advanced Diploma in Management Accounting (SGH&CIMA – ADMA).

Warunkiem uzyskania certyfikatu lub dyplomu jest zaliczenie określonego zestawu przedmiotów w SGH oraz zdanie jednego egzaminu zewnętrznego w języku angielskim. Główną zaletą rozszerzonego programu jest możliwość zdobycia w trakcie studiów dyplomu wyższej uczelni oraz uznanej, międzynarodowej kwalifikacji. – „Obecny rynek pracy wymaga nieustannego podnoszenia kwalifikacji. Zaniedbania w tym obszarze ograniczają możliwości znalezienia pracy i rozwoju zawodowego. Ostatni raport Międzynarodowej Organizacji Pracy „Globalne trendy w zatrudnieniu młodych 2012” pokazuje, że nawet młodzi ludzie, którzy znajdują pracę czują, że wykonywana przez nich praca nie daje im satysfakcji i szans na rozwój zawodowy, nie mówiąc już o tak wymiernej korzyści jak podwyżka pensji. Dlatego tak istotne jest nieustanne podnoszenie kwalifikacji, aby móc otrzymać pracę zgodną z aspiracjami, która będzie satysfakcjonującą pod każdym względem. Wspólna inicjatywa SGH i CIMA wychodzi naprzeciw tym aspiracjom i dzięki temu inwestuje w atrakcyjność zawodową studentów już w trakcie studiów” – mówi Jakub Bejnarowicz, Country Manager CIMA Polska.

Naprzeciw rynkowi pracy

Połączenie wysokiego poziomu nauczania SGH z renomą i jakością CIMA jest przeciwwagą dla kierunków, które wypuszczają na rynek pracy kolejnych bezrobotnych absolwentów. – „Mając do wyboru absolwenta, dysponującego jedynie teoretyczną wiedzą zdobytą na wyższej uczelni, którego trzeba dopiero przeszkolić i nauczyć, czym jest rzeczywiste prowadzenie działalności w przedsiębiorstwie, i drugiego, który zainwestował swój czas i pieniądze w zdobycie profesjonalnych kwalifikacji, takich jak chociażby CIMA, zdecydowanie wybrałbym tego drugiego.

W obecnej sytuacji na rynku, firmy muszą szukać ludzi, którzy mają potencjał, ale też takich, którzy potrafią o swój rozwój dbać – to daje większą pewność trafnych i rokujących na przyszłość decyzji personalnych. Czasy, gdy firmy w sposób nieograniczony wydawały pieniądze na wszystkie możliwe szkolenia bezpowrotnie odeszły – liczy się tworzona wartość dodana i ona determinuje w kogo i w jaki sposób są inwestowane środki przedsiębiorstwa.

Inicjatywa SGH i CIMA to jakościowa zmiana na rynku edukacji w Polsce; ogromne ułatwienie dla studentów w dostępie do nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania w każdej firmie – od tej najmniejszej jednoosobowej, aż po ogromne międzynarodowe korporacje” – podkreśla Jarosław Chrupek FCMA CGMA, Global Data Manager British American Tobacco.

Siła dwóch dyplomów – SGH&CIMA

Rozwiązaniem problemu stale rosnącego bezrobocia wśród absolwentów wyższych uczelni może być współpraca uczelni ze środowiskiem biznesowym i dopasowanie programu nauczania do potrzeb rynku pracy i oczekiwań pracodawców. – „Od dłuższego czasu obserwujemy, że kandydaci na studia i studenci szukają przedmiotów, dzięki którym zdobędą ważne umiejętności praktyczne, poszukiwane przez pracodawców. W SGH przywiązujemy dużą wagę do realizowania założonych efektów kształcenia, co znajduje odzwierciedlenie w wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach społecznych naszych absolwentów.

Wyniki badań przeprowadzonych niedawno dla SGH wśród pracodawców jasno wskazują, jakich kompetencji oczekują oni obecnie od absolwentów szkół wyższych. Kształtując program studiów w SGH mamy jednak silnie na uwadze to, że uczelnia kształci studentów na kierunkach o charakterze ogólnoakademickim. To sprawia, że wybieramy tylko takie opcje programowe, dzięki którym możliwe jest zachowanie równowagi w osiąganiu efektów kształcenia we wszystkich trzech wymienionych wyżej kategoriach efektów kształcenia. One bowiem łącznie tworzą podwaliny dla profesjonalnego kreatywnego myślenia o problemach biznesowych i o środowisku, w którym te problemy występują i powinny być rozwiązywane.

Uważam, że utworzenie wspólnej specjalności międzykierunkowej z CIMA jest ważnym kolejnym krokiem SGH, w kierunku spełniania oczekiwań obu stron – absolwenta i pracodawcy, przy jednoczesnym zachowaniu akademickiego profilu i wysokiego poziomu kształcenia” – mówi prof. Anna Karmańska, Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Natalia Miller-Lewandowska

Udostępnij artykuł: