200 mln euro finansowania dłużnego z gwarancją EFI od CVI

Firma

Europejski Fundusz Inwestycyjny objął gwarancją portfel finansowania dłużnego o łącznej wartości 834 milionów złotych, które CVI Dom Maklerski może zainwestować w innowacyjne przedsiębiorstwa z sektora MSP oraz tzw. małe mid-cap. W ciągu najbliższych dwóch lat finansowanie z gwarancją InnovFin SMEG może otrzymać do 60 polskich firm.

Dyrektor generalny EFI Pier Luigi Gilibert oraz Rafał Lis, partner zarządzający w CVI.

Europejski Fundusz Inwestycyjny objął gwarancją portfel finansowania dłużnego o łącznej wartości 834 milionów złotych, które CVI Dom Maklerski może zainwestować w innowacyjne przedsiębiorstwa z sektora MSP oraz tzw. małe mid-cap. W ciągu najbliższych dwóch lat finansowanie z gwarancją InnovFin SMEG może otrzymać do 60 polskich firm.

200 mln dla polskich przedsiębiorstw od #CVI i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego #EFI

- Powoli przestawiamy się z finansowania dotacyjnego na finansowanie zwrotne przedsiębiorstw. Podpisana dzisiaj umowa jest istotnym krokiem w tym kierunku - zaznaczył na konferencji prasowej Witold Słowik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.- Mam nadzieje ze instrument finansowy Horyzont 2020 pomoże w realizacji strategii odpowiedzialnego rozwoju premiera Mateusza Morawieckiego - zaznaczyła z kolei Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii.

 

Co zawiera umowa?

- Ogłoszona w ramach Planu Junckera umowa między Europejskim Funduszem Inwestycyjnym a CVI Dom Maklerski pozwoli nam zapewnić dodatkowe 200 milionów euro na finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. CVI będzie kupować nowe obligacje od innowacyjnych przedsiębiorstw,  z czego skorzysta około 60 polskich firm - powiedziała Elżbieta Bieńkowska, komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MSP.Objęte gwarancją EFI finansowanie jest oferowane w ramach współzarządzanego przez CVI i Noble Funds TFI funduszu obligacji korporacyjnych Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZAN.  Dzięki przejęciu połowy ryzyka inwestycyjnego przez EFI, CVI zaoferuje przedsiębiorstwom tańsze finansowanie dłużne,  w formule transakcji private debt. - Zgodnie z definicją nowego instrumentu, maksymalne zaangażowanie w jeden projekt może wynieść 30 mln zł.  Minimalne pojedyncze zaangażowanie szacujemy na 8 ml zł - zaznaczył Rafał Lis, partner zarządzający w CVI.Umowa pomiędzy EFI, CVI i Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZAN jest objęta Planem Inwestycyjnym dla Europy, tzw. Planem Junckera, a dotyczy instrumentu gwarancyjnego InnovFin SMEG, oferowanego przez Komisję Europejską w ramach największego unijnego programu Horyzont 2020.- Nowa umowa EFI z CVI zmniejszy lukę finansową w kraju, dając szanse na realizację nowych projektów inwestycyjnych. Należy podkreślić, że jest to największa umowa Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego zawarta z polska instytucją finansową w ramach programu Horyzont 2020 - zaznaczył wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.  
Udostępnij artykuł: