2012 r. potwierdził pozycję rynkową Danks S.A.

Finanse i gospodarka

Najlepszym chyba potwierdzeniem jakości oferowanych przez ECDP Danks S.A. profesjonalnych usług, skoncentrowanych na wspieraniu klientów w procesie budowania oraz optymalizacji strategii księgowej i finansowej prowadzących do wzrostu wartości przedsiębiorstwa, jest opublikowany w środę komunikat dotyczący podwyższenia prognoz wyników finansowych Emitenta za 2012 r.

Najlepszym chyba potwierdzeniem jakości oferowanych przez ECDP Danks S.A. profesjonalnych usług, skoncentrowanych na wspieraniu klientów w procesie budowania oraz optymalizacji strategii księgowej i finansowej prowadzących do wzrostu wartości przedsiębiorstwa, jest opublikowany w środę komunikat dotyczący podwyższenia prognoz wyników finansowych Emitenta za 2012 r.

"Korekta wyniku finansowego (...) jest spowodowana zwiększeniem rentowności na poszczególnych jednostkowych projektach" - informuje Krzysztof Truchel, Prezes Zarządu. Wcześniejsze przewidywania zakładały 3 000 tys. zł przychodu ze sprzedaży za miniony rok oraz 1 000 tys. zł zysku netto. Obecnie Emitent prognozuje osiągnięcie poziomu 3 550 tys. zł w przypadku pierwszej wartości, natomiast 1 200 tys. zł w odniesieniu do drugiej.

130122.danks.01.550x

"Decyzja o korekcie prognoz finansowych związana jest ze zwiększeniem działań w zakresie świadczonych usług doradztwa finansowego i restrukturyzacji przedsiębiorstw" - komunikuje Zarząd Danks S.A.

Potwierdzeniem ugruntowanej pozycji Spółki na rynku oraz zaufania, jakie zdobyła przez lata, zdaje się być opublikowany dzień wcześniej raport miesięczny za grudzień. Wynika bowiem z niego, że w ostatnim miesiącu minionego roku Danks wypracowała blisko 308 tys. zł, co jest wartością o ponad 14,5 proc. lepszą niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

Warto również zaznaczyć, iż Emitent niemal całkowity zysk z 2011 r. przeznaczył na wypłatę dywidendy. Już wtedy zapowiadał, że powinność tą zamierza wypełniać rokrocznie. Choć jej wielkość "jest kwestią otwartą, uzależnioną od potrzeb finansowych Spółki", Prezes Truchel zapowiedział, że będzie rekomendował WZA podział zysku za zakończony właśnie rok.

W wyniku bieżących analiz oraz projekcji makroekonomicznych dotyczących rynku usług finansowo-księgowych, zweryfikowano także prognozy na 2013 r. Biorąc pod uwagę możliwości sprzedażowe w bieżących realiach gospodarczych ECDP Danks S.A. przewiduje wypracowanie 4 200 tys. zł przychodu ze sprzedaży oraz 1 500 tys. zł zysku.

Spółka zadebiutowała na NewConnect 17 maja 2011 r., świadczy kompleksowe i zdywersyfikowane usługi z zakresu księgowości i doradztwa finansowego. Specjalizuje się w prowadzeniu księgowości i doradztwa podatkowego na rzecz podmiotów gospodarczych, w tym sporządzaniu opinii oraz przeprowadzaniu audytów m.in. podatkowych, finansowych czy dotyczących wyceny przedsiębiorstwa.

Udostępnij artykuł: