2019 – ustawa o PPK weszła w życie

Mój plan emerytalny

Bartosz Marczuk, wiceprezes PFR
Bartosz Marczuk, fot. materiały prasowe PFR

1 stycznia weszła w życie ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych. O tym jak będzie wprowadzana w życie rozmawiamy z Bartoszem Marczukiem wiceprezesem Polskiego Funduszu Rozwoju.

Bartosz Marczuk: W pierwszym etapie wdrażania #PPK kluczowa będzie dobra komunikacja z pracodawcami @Grupa_PFR @LewiatanTweets @PracodawcyRP

Robert Lidke   Na jakim etapie znajduje się w tej chwili realizacja programu Pracowniczych Planów Kapitałowych?

Bartosz Marczuk wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju: Najważniejszym w tej chwili zadaniem jest budowa centralnej ewidencji uczestników programu.  Trwają rozmowy z firmą, która jako nasz zleceniobiorca ma się zajmować budową tej ewidencji. Centralna ewidencja  musi być gotowa na 1 lipca. Wtedy program PPK zacznie dotyczyć przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 250 pracowników.

Centralna ewidencja będzie bazą danych zawierającą informacje o wszystkich uczestnikach PPK. W ramach programu PPK  dany  pracownik będzie automatycznie zapisany do programu. Pracodawca najpierw podpisze umowę o zarządzanie z  jedną z instytucji finansowych dopuszczonych do prowadzenia programów PPK.  Następnie pracodawca podpisze w imieniu pracownika  umowę o prowadzenie  PPK z tą wybraną instytucją. Zakładam, że instytucji dopuszczonych do prowadzenia PPK będzie co najmniej kilkanaście.

Instytucje zarządzające PPK będą  musiały  przekazywać  informacje o swoich uczestnikach właśnie do centralnej ewidencji uczestników programu.

Centralna ewidencja musi być połączona z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Funduszem Pracy. Będziemy się musieli łączyć się  z tymi instytucjami aby weryfikować stan zatrudnienia, a także aby wypłacać uczestnikom – pracownikom dopłaty ze strony państwa, czyli dopłatę  powitalną i coroczne dopłaty w wysokości 240 złotych.

A jaka będzie rola portalu PPK?

Drugim bardzo ważnym elementem naszego przedsięwzięcia, nad którym pracujemy jest właśnie portal PPK. Będą na nim prezentowane instytucje finansowe, z którymi pracodawcy będą mogli zawierać umowy w imieniu swoich pracowników.

Chcemy aby ten portal był uruchomiony  już w styczniu. Będziemy  tam prezentowali zarówno treści merytoryczne, jak i  przedstawiali  same instytucje prowadzące  PPK.

W jaki sposób chcą państwo dotrzeć bezpośrednio do pracodawców i pracowników?

To trzeci ważny element naszych tegorocznych działań:  komunikacja, informacja, edukacja i szkolenia.

W pierwszym etapie wdrażania PPK kluczowa będzie dobra komunikacja z pracodawcami.

Przede wszystkim uruchamiamy  infolinię dedykowaną pracownikom i pracodawcom. Infolinia będzie uruchomiona w pierwszym kwartale.

Przygotowujemy się do wysyłania  materiałów informacyjnych  dla pracodawców. Materiały te zaczniemy wysyłać już w styczniu. Będą to podręczniki, broszury, którymi będą się mogli posługiwać w kontaktach z pracownikami. Ma powstać komentarz do ustawy, który będzie szeroko rozpowszechniany.

W terminie późniejszym, w lutym i w marcu będą się odbywały  spotkania z pracodawcami w regionach. Właśnie przygotowujemy grupę trenerów, którzy będą szkolić kadry pracodawców  jak stosować ustawę o PPK. Chcemy zapewnić pracodawcom pełny serwis i pełne wsparcie potrzebne do wdrożenia tego przedsięwzięcia.

Kolejny elementem naszych działań jest komunikacja kierowana do szerokiego grona odbiorców czyli głównie do pracowników. Planujemy szeroką kampanię telewizyjną. Możliwe, że kampania rozpocznie się w styczniu.

Ile instytucji już  zgłosiło się do prowadzenia programu PPK?

Ustawa weszła w życie 1 stycznia więc jeszcze nie mamy  zgłoszeń. Złożenie wniosku już teraz przez zainteresowane  instytucje niczego nie przyśpiesza. Pierwsze umowy z pracodawcami  będzie można podpisywać dopiero od 1 lipca.

Pierwsza składka do PPK  będzie płatna  za październik lub za listopad.

Instytucje zainteresowane prowadzeniem programów PPK mogą się cały czas zgłaszać jeśli tylko spełniają określone  w ustawie warunki dotyczące m.in. kapitałów własnych i doświadczenia. Tego typu zgłoszenie może nastąpić w dowolnym momencie funkcjonowania programu PPK, czyli nawet za rok czy za pięć lat.

 

Udostępnij artykuł: