2019 – ustawa o PPK weszła w życie

Mój plan emerytalny

1 stycznia weszła w życie ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych. O tym jak będzie wprowadzana w życie rozmawiamy z Bartoszem Marczukiem wiceprezesem Polskiego Funduszu Rozwoju.

Bartosz Marczuk, wiceprezes PFR
Bartosz Marczuk, fot. materiały prasowe PFR

1 stycznia weszła w życie ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych. O tym jak będzie wprowadzana w życie rozmawiamy z Bartoszem Marczukiem wiceprezesem Polskiego Funduszu Rozwoju.

Bartosz Marczuk: W pierwszym etapie wdrażania #PPK kluczowa będzie dobra komunikacja z pracodawcami @Grupa_PFR @LewiatanTweets @PracodawcyRP

Robert Lidke   Na jakim etapie znajduje się w tej chwili realizacja programu Pracowniczych Planów Kapitałowych?Bartosz Marczuk wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju: Najważniejszym w tej chwili zadaniem jest budowa centralnej ewidencji uczestników programu.  Trwają rozmowy z firmą, która jako nasz zleceniobiorca ma się zajmować budową tej ewidencji. Centralna ewidencja  musi być gotowa na 1 lipca. Wtedy program PPK zacznie dotyczyć przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 250 pracowników.Centralna ewidencja będzie bazą danych zawierającą informacje o wszystkich uczestnikach PPK. W ramach programu PPK  dany  pracownik będzie automatycznie zapisany do programu. Pracodawca najpierw podpisze umowę o zarządzanie z  jedną z instytucji finansowych dopuszczonych do prowadzenia programów PPK.  Następnie pracodawca podpisze w imieniu pracownika  umowę o prowadzenie  PPK z tą wybraną instytucją. Zakładam, że instytucji dopuszczonych do prowadzenia PPK będzie co najmniej kilkanaście.Instytucje zarządzające PPK będą  musiały  przekazywać  informacje o swoich uczestnikach właśnie do centralnej ewidencji uczestników programu.Centralna ewidencja musi być połączona z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Funduszem Pracy. Będziemy się musieli łączyć się  z tymi instytucjami aby weryfikować stan zatrudnienia, a także aby wypłacać uczestnikom – pracownikom dopłaty ze strony państwa, czyli dopłatę  powitalną i coroczne dopłaty w wysokości 240 złotych.

A jaka będzie rola portalu PPK?Drugim bardzo ważnym elementem naszego przedsięwzięcia, nad którym pracujemy jest właśnie portal PPK. Będą na nim prezentowane instytucje finansowe, z którymi pracodawcy będą mogli zawierać umowy w imieniu swoich pracowników.Chcemy aby ten portal był uruchomiony  już w styczniu. Będziemy  tam prezentowali zarówno treści merytoryczne, jak i  przedstawiali  same instytucje prowadzące  PPK.W jaki sposób chcą państwo dotrzeć bezpośrednio do pracodawców i pracowników?To trzeci ważny element naszych tegorocznych działań:  komunikacja, informacja, edukacja i szkolenia.W pierwszym etapie wdrażania PPK kluczowa będzie dobra komunikacja z pracodawcami.Przede wszystkim uruchamiamy  infolinię dedykowaną pracownikom i pracodawcom. Infolinia będzie uruchomiona w pierwszym kwartale.Przygotowujemy się do wysyłania  materiałów informacyjnych  dla pracodawców. Materiały te zaczniemy wysyłać już w styczniu. Będą to podręczniki, broszury, którymi będą się mogli posługiwać w kontaktach z pracownikami. Ma powstać komentarz do ustawy, który będzie szeroko rozpowszechniany.W terminie późniejszym, w lutym i w marcu będą się odbywały  spotkania z pracodawcami w regionach. Właśnie przygotowujemy grupę trenerów, którzy będą szkolić kadry pracodawców  jak stosować ustawę o PPK. Chcemy zapewnić pracodawcom pełny serwis i pełne wsparcie potrzebne do wdrożenia tego przedsięwzięcia.Kolejny elementem naszych działań jest komunikacja kierowana do szerokiego grona odbiorców czyli głównie do pracowników. Planujemy szeroką kampanię telewizyjną. Możliwe, że kampania rozpocznie się w styczniu.

Ile instytucji już  zgłosiło się do prowadzenia programu PPK?Ustawa weszła w życie 1 stycznia więc jeszcze nie mamy  zgłoszeń. Złożenie wniosku już teraz przez zainteresowane  instytucje niczego nie przyśpiesza. Pierwsze umowy z pracodawcami  będzie można podpisywać dopiero od 1 lipca.Pierwsza składka do PPK  będzie płatna  za październik lub za listopad.Instytucje zainteresowane prowadzeniem programów PPK mogą się cały czas zgłaszać jeśli tylko spełniają określone  w ustawie warunki dotyczące m.in. kapitałów własnych i doświadczenia. Tego typu zgłoszenie może nastąpić w dowolnym momencie funkcjonowania programu PPK, czyli nawet za rok czy za pięć lat. 
Udostępnij artykuł: