21.02.2018 – Emil Ślązak

Powiedzieli

Osobiście jestem bardzo sceptyczny, aby ogłosić zwycięstwo modelu konfrontacji fintechów z bankami wobec modelu kooperacji. Nieliczne fintechy mają odpowiednią skalę działalności, aby realnie zagrozić dominacji rynkowej banków.

Osobiście jestem bardzo sceptyczny, aby ogłosić zwycięstwo modelu konfrontacji fintechów z bankami wobec modelu kooperacji. Nieliczne fintechy mają odpowiednią skalę działalności, aby realnie zagrozić dominacji rynkowej banków.

Dużą słabością fintechów jest niskie zaufanie społeczne, co jest realną barierą procesu "onboarding", a więc pozyskania masowego klienta spoza wąskiego segmentu klientów "innowatorów" z modelu dyfuzji innowacji Rogersa. W sytuacji rosnącej digitalizacji życia społecznego, troska o zachowanie bezpieczeństwa i poufności danych personalnych staje się coraz bardzie istotną przesłanką wybory dostawcy usług finansowych. Ponadto, brak dedykowanych rozwiązań regulacyjnych - uważany za przesłankę innowacyjności fintechów - jest równocześnie ich główną słabością, gdyż naraża je na wysokie ryzyko utraty reputacji. W Polsce wobec bardzo konserwatywnej struktury rynku usług finansowych z dominacją usług bankowych, fintech są właściwie skazane na model kooperacji z bankami.Więcej opinii ekonomistów o sytuacji polskiego sektora bankowego w najnowszym wydaniu Miesięcznika Finansowego Bank.

Emil Ślązak

Instytut Bankowości, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Udostępnij artykuł: