21.08.2018 – Janusz Władyczak

Powiedzieli

Skalę wpływu branży ubezpieczeniowej na gospodarkę pokazuje całkowita wartość dodana, generowana przez branżę - 2% PKB, czyli 35,9 mld zł.

Janusz Władyczak, KUKE
Prezes KUKE, Janusz Władyczak, Fot. KUKE

Skalę wpływu branży ubezpieczeniowej na gospodarkę pokazuje całkowita wartość dodana, generowana przez branżę - 2% PKB, czyli 35,9 mld zł.

Sektor jest silny - spodziewamy się więc, że w ujęciu całościowym za 2018 wpływ branży na gospodarkę utrzyma się na zbliżonym poziomie. Ubezpieczyciele wraz z sektorem bankowym stanowią fundament zdrowego systemu gospodarczego kraju, dzięki któremu przedsiębiorstwa czują się bezpieczniej prowadząc swoją bieżącą działalność. Istotną rolę w tej działalności odgrywa kredyt kupiecki, a branża ubezpieczeniowa zapewnia jego zabezpieczenie chroniąc płynność i kondycję finansową wielu przedsiębiorstw.Prezes KUKE: wartość dodana branży ubezpieczeń wyniesie 35,9 mld zł w 2018 r. >>>

Janusz Władyczak

prezes Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych

Udostępnij artykuł: