2/3 średnich firm stawia na cyfryzację, aby rozbudować systemy sprzedaży

Firma

Blisko 2/3 polskich firm zatrudniających od 100 do 250 pracowników stawia na cyfryzację, aby rozbudować systemy wspierające sprzedaż, wynika z badania Orange Insights, zrealizowanego na zlecenie Orange Polska.

Nowe technologie na tle mężczyzny pracującego przy komputerze
Fot. stock.adobe.com/barameefotolia

Blisko 2/3 polskich firm zatrudniających od 100 do 250 pracowników stawia na cyfryzację, aby rozbudować systemy wspierające sprzedaż, wynika z badania Orange Insights, zrealizowanego na zlecenie Orange Polska.

#OrangePolska: blisko 2/3 polskich firm zatrudniających od 100 do 250 pracowników stawia na cyfryzację, aby rozbudować systemy wspierające sprzedaż #Orange @Orange_Polska

"Choć cyfryzacja jest ważna niezależnie od skali biznesu, to z badania wyraźnie wynika, że duże polskie firmy są dużo bardziej świadome jej znaczenia niż mniejsze przedsiębiorstwa. Dwie trzecie badanych firm traktuje cyfryzację jako jedną z najważniejszych kompetencji w rozwoju biznesu w ich branży. Opiera się ona na czterech filarach - zaangażowaniu klientów w różnych kanałach komunikacji, optymalizacji procesów biznesowych, transformacji produktów i modelu działania, a także wsparciu pracowników w cyfrowym środowisku pracy" - czytamy w komunikacie.Badanie Orange Insight wyraźnie rozgranicza na informatyzację i cyfryzację. Przedsiębiorstwa mniej zinformatyzowane zazwyczaj o wiele rzadziej stają się liderami w swojej dziedzinie, a samo unowocześnianie sprzętu informatycznego nie przekłada się znacząco na sukces biznesowy. Dopiero cyfryzacja, rozumiana jako rozwijanie i integracja systemów informatycznych umożliwiająca analizowanie dostępnych informacji i dalsze ich wykorzystanie przez biznes, przynosi mierzalne efekty, podano także.

"Ponad 90% przedstawicieli przedsiębiorstw biorących udział w badaniu uważa, że ich firmy prezentują wysoki stopień zinformatyzowania, a 77% wskazuje także na wysoki stopnień cyfryzacji" - czytamy także.Jak podaje Orange, 86% firm biorących udział w badaniu podkreśliło, że wybór gotowych rozwiązań z rynku zapewnia ich wyższą jakość. Jednocześnie zwrócili oni uwagę, że na rzecz outsorcingu przemawia także niedostateczna liczba własnych programistów, rosnące potrzeby oraz konieczność coraz większej elastyczności. Wyzwania te dotyczą to nie tylko sprzedaży i marketingu, lecz także m.in. komunikacji wewnętrznej.

Obawy związane z korzystaniem z nowych technologii

"Jednocześnie intensywne korzystanie z nowych technologii budzi szereg obaw, związanych między innymi z bezpieczeństwem. Jest ono traktowane jako kluczowy czynnik pozwalający zachować ciągłość procesów biznesowych. 91% respondentów uważa, że w zapewnieniu cyberbezpieczeństwa ważny jest właśnie outsourcing usług IT. Jako swoje największe obawy wskazują m.in. brak stabilnego i niezakłóconego dostępu do internetu oraz cyberataki" - czytamy dalej.

W bieżącej edycji badania Orange Insights przeprowadzono łącznie 313 ankiet. W celu uzyskania reprezentatywności danych wyniki zostały przeważone według struktury branż PKD (po przeważeniu wielkość próby wyniosła 313 ankiet). Badanie zostało przeprowadzone metodą CATI/CAWI.Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP).

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: