24.01.2018 – Adam Glapiński

Powiedzieli

Adam Glapiński

Ja przewiduję osobiście, że do końca 2018 r. stopy procentowe nie będą musiały być podnoszone.

Jeśli w przyszłości, w następnym roku, będą podnoszone, to znaczy, że gospodarka będzie się bardzo dobrze rozwijać i że nastąpi pewna sytuacja – czy to wzrost płac będzie za szybki, czy wzrost cen nastąpi z innych powodów kosztowych, np. cena ropy naftowej niepokojąco wzrośnie. Ale wewnętrznych przyczyn jakichś istotnych nie ma.

Adam Glapiński

prezes Narodowego Banku Polskiego i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej