BZ WBK: zysk netto i akcja kredytowa banku w górę

Z rynku

Siedziba Banku Zachodniego WBK w Warszawie
By Bank Zachodni WBK (Own work) [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

BZ WBK odnotował 548,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 460,95 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Dochody ogółem grupy kapitałowej #BZWBK za 2017 r. wyniosły 7 763,6 mln zł i były wyższe o 2,1% r/r. #banki #kredyty #depozyty #zysk

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 379,45 mln zł wobec 1 274,8 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 515,39 mln zł wobec 483,94 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 152,67 mld zł na koniec 2017 r. wobec 150,1 mld na koniec 2016 r.

W całym 2017 r. bank miał 2 213,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 166,85 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 1 916,16 mln zł wobec 2 081,72 mln zł zysku rok wcześniej.

“Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 3 335,2 mln zł i zwiększył się o 6,8% r/r, a w ujęciu porównywalnym (tj. po skorygowaniu przychodów jak wyżej), wzrósł o 18,9% r/r. Zysk należny udziałowcom BZ WBK S.A. wyniósł 2 213,1 mln zł i zwiększył się o 2,1% r/r, a w ujęciu porównywalnym wzrósł o 15,8% r/r” – czytamy w raporcie.

Wyższe o 2,1% r/r dochody grupy kapitałowej BZ WBK

Dochody ogółem grupy kapitałowej BZ WBK za 2017 r. wyniosły 7 763,6 mln zł i były wyższe o 2,1% r/r. W ujęciu porównywalnym, tj. po wyłączeniu z dochodów okresu bazowego wynagrodzenia z rozliczenia transakcji przejęcia Visa Europe Int. przez Visa Inc., dochody ogółem zwiększyły się o 6,5% r/r, podano także.

Koszty ogółem w 2017 r. wyniosły 3 372,4 mln zł i były stabilne przy spadku kosztów działania o 3,4% r/r i wzroście kosztów pracowniczych o 3,5% r/r.

Wskaźnik efektywności operacyjnej (C/I) wyniósł 43,4% (46,2% za 2016 r. po wyeliminowaniu ww. transakcji jednorazowej), podał też bank.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł w ub.r. 12,2% wobec 12,8% na 31 grudnia 2016 r.

“Współczynnik kapitałowy osiągnął poziom 16,69% (15,05% na 31 grudnia 2016 r.), zapewniający bezpieczeństwo prowadzonej działalności i stabilny wzrost” – czytamy dalej.

Przybywa użytkowników serwisu bankowości elektronicznej 

Baza klientów bankowych liczyła blisko 6,5 mln klientów, z czego 4,4 mln to klienci BZ WBK S.A.

Liczba użytkowników serwisu bankowości elektronicznej BZWBK24 wyniosła na koniec ub.r. 3,4 mln (+5,2% r/r), w tym dostęp do usług mobilnych miało ponad 1 mln klientów (+26,7% r/r). Liczba klientów “Digital” (logujących się do systemu BZ WBK24 przynajmniej raz w miesiącu) wyniosła 2,1 mln (+4,5% r/r).

Baza kart płatniczych grupy (bez kart przedpłaconych) obejmowała ponad 3,6 mln instrumentów debetowych (+6,2% r/r) oraz blisko 1,3 mln kart kredytowych BZ WBK S.A. i SCB S.A. (+4,1% r/r) .

Akcja kredytowa BZ WBK wzrosła o 4,4% r/r

Należności brutto od klientów Banku Zachodniego WBK zwiększyły się o 4,4% r/r do 112,69 mld zł na koniec 2017 r. w wyniku wzrostu kredytów dla klientów indywidualnych o 2,7% r/r do 57,82 mld zł oraz należności od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego o 5,8% r/r do 48,01 mld zł, podał bank. Niepracujące (objęte utratą wartości) należności od klientów stanowiły 5,8% portfela brutto grupy wobec 6,6% rok wcześniej.

Stosunek klientowskich kredytów netto do depozytów na poziomie 96,7% na koniec 2017 r. wobec 91,6% na koniec 2016 r.

Wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł 5,8% (6,6 % na 31 grudnia 2016 r.) przy relacji odpisów z tytułu utraty wartości do średniego stanu należności kredytowych brutto na poziomie 0,63% (0,75% na 31 grudnia 2016 r.), podano w raporcie.

Odpisy netto z tytułu utraty wartości należności kredytowych w wysokości 690,5 mln zł wobec 784,6 mln zł za 2016 r.

“Niższy w stosunku rocznym poziom odpisów z tytułu utraty wartości należności kredytowych to m.in. rezultat konserwatywnego podejścia Grupy do zarządzania ryzykiem kredytowym, efektywnych narzędzi wspomagających procesy decyzyjne oraz korzystnego wpływu otoczenia makroekonomicznego (przyspieszony wzrost gospodarczy i dobra sytuacja na rynku pracy). Ww. spadek powstał w skonsolidowanym portfelu brutto rosnącym w tempie 4,4% r/r i systematycznie poprawiającym wskaźniki jakości” – czytamy w raporcie.

Marża odsetkowa netto wyniosła 3,93% w IV kw. 2017 r. wobec 3,87% kwartał wcześniej i 3,79% rok wcześniej.

“Po tymczasowym spadku w I kwartale 2017 r. [do 3,74%], kwartalna marża odsetkowa netto Grupy (zannualizowana w ujęciu kwartalnym) wróciła do tendencji wzrostowej utrzymującej się od początku 2016 r. Wzrost marży w 2017 r. wspierał efektywny proces zarządzania parametrami oferty depozytowo-kredytowej Grupy oraz czynniki strukturalne takie jak: rozbudowa portfela należności kredytowych (w tym wysokomarżowych kredytów detalicznych), silny przyrost środków bieżących od klientów oraz obniżenie bazy depozytów terminowych” – czytamy dalej.

Prawie 400 tys. Kont Jakie Chcę

Bank Zachodni WBK prowadzi obecnie prawie 400 tys. “Kont Jakie Chcę”, poinformował prezes Michał Gajewski. Z tej liczby ok. 1/3 to konta założone przez nowych klientów.

“Obecnie jesteśmy blisko 400 tys. Kont Jakie Chcę. Zostało ono bardzo dobrze przyjęte przez naszych klientów. To, co nas odróżnia, to fakt, że wyszliśmy z tym kontem nie tylko do nowych klientów, ale do naszych obecnych, lojalnych klientów” – powiedział Gajewski podczas konferencji prasowej.

“Koncentrujemy się na naszych dotychczasowych klientach, dlatego 1/3 to są nowi klienci, a reszta to ci, którzy już z nami mieli relacje. Tu koncentrowaliśmy się na klientach, którzy byli mniej aktywni. Rośnie ta aktywność i uważam, ze to jest nasz sukces” – dodał.

BZ WBK prowadził 335 tys. “Kont Jakie Chcę” na koniec 2017 r. W ofercie konto pojawiło się 21 sierpnia ub. r.

W połowie września ub. roku przedstawiciele banku informowali, że BZ WBK chce mieć 1 mln klientów korzystających z “Konta Jakie Chcę” na koniec półrocza 2018 r. Bank liczy także na dynamiczny wzrost liczby klientów korzystających z Kantoru BZWBK 24 – do 500 tys. osób w ciągu dwóch lat.

BZ WBK chce wypłacić dywidendę z zysku za 2017 r.

Bank Zachodni WBK ocenia, że jego wskaźniki kapitałowe umożliwiają wypłatę dywidendy z zysku za 2017 r. Bank zakłada dalszy wzrost z działalności podstawowej i poprawę wyników finansowych, poinformował prezes Michał Gajewski.

“Naszą ambicją jest to, aby rosnąć i co roku to udowadnialiśmy i tę obietnicę spełnialiśmy. Na pewno ambicją jest, aby był wzrost wyniku w bieżącym roku. Nasza strategia, jeśli chodzi o dywidendę jest niezmienna. Nasze wskaźniki kapitałowe – one jeszcze nie są zaudytowane – pozwalają nam na to, by zapłacić dywidendę. Tu też mamy konsultację z naszym regulatorem. Dziś za wcześnie byłoby powiedzieć, jaka ta dywidenda miałaby być” – powiedział Gajewski podczas konferencji prasowej.

Prezes poinformował, że ubiegły rok był dobry dla banku, a 2018 rok powinien przynieść kontynuację pozytywnych tendencji w działalności podstawowej.

“Dla naszego banku to był szczególny rok. Po pierwsze wypłaciliśmy 536 mln zł dywidendy z lat 2014-2015, co potwierdziło nasza silną pozycję kapitałową, przeprowadziliśmy emisję długu podporządkowanego na 150 mln zł, a pod koniec roku ogłosiliśmy nasz udział w dalszej konsolidacji sektora bankowego – połączenia z wydzieloną, detaliczną częścią Deutsche Banku” – powiedział Gajewski.

Dodał, że obecnie 2 zespoły obu banków pracują nad modelem integracji.

“Nasz zamiar jest, by transakcję zakończyć w IV kwartale tego roku” – podtrzymał prezes wcześniejsze plany.

 

Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: