25.05.2018 – Adam Glapiński

Powiedzieli

Adam Glapiński, prezes zarządu, Narodowy Bank Polski

Pomimo dobrej koniunktury, inflacja na świecie pozostaje relatywnie niska.

Choć potrafimy wskazać niektóre czynniki ograniczające dynamikę cen – w tym np. przemiany na rynku pracy czy globalizację – to źródła niskiej inflacji przy tej fazie cyklu koniunkturalnego pozostają dla banków centralnych w pewnym stopniu zagadką…

Adam Glapiński, prof. dr hab. nauk ekonomicznych

prezes Narodowego Banku Polskiego

Udostępnij artykuł: