25.05.2018 – Adam Glapiński

Powiedzieli

Pomimo dobrej koniunktury, inflacja na świecie pozostaje relatywnie niska.

Adam Glapiński, prezes zarządu, Narodowy Bank Polski
Adam Glapiński prof. dr hab. nauk ekonomicznych, prezes Narodowego Banku Polskiego

Pomimo dobrej koniunktury, inflacja na świecie pozostaje relatywnie niska.

Choć potrafimy wskazać niektóre czynniki ograniczające dynamikę cen – w tym np. przemiany na rynku pracy czy globalizację – to źródła niskiej inflacji przy tej fazie cyklu koniunkturalnego pozostają dla banków centralnych w pewnym stopniu zagadką…

Adam Glapiński, prof. dr hab. nauk ekonomicznych

prezes Narodowego Banku Polskiego

Udostępnij artykuł: