25 mln zł dla pomorskich przedsiębiorców – nowy produkt kapitałowy JEREMIE

Bankowość

ank Gospodarstwa Krajowego uruchamia zupełnie nowy produkt w skali kraju dla pomorskich przedsiębiorców z sektora MŚP. 25 mln zł środków unijnych trafi do nich w postaci inwestycji kapitałowych.

ank Gospodarstwa Krajowego uruchamia zupełnie nowy produkt w skali kraju dla pomorskich przedsiębiorców z sektora MŚP. 25 mln zł środków unijnych trafi do nich w postaci inwestycji kapitałowych.

Przedstawiciele BGK podpisali dzisiaj umowę z konsorcjum utworzonym przez Pomorską Spółką Zarządzającą Sp. z o.o. oraz EQUES INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Na mocy umowy powstanie fundusz kapitałowy JEREMIE Seed Capital Województwa Pomorskiego Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Ze środków funduszu będą mogli korzystać mikro- i mali przedsiębiorcy we wczesnej fazie rozwoju (seed) lub w fazie rozruchu (start-up), zarejestrowani na terenie województwa pomorskiego.

- Produkt kapitałowy, uzupełniając dostępne do tej pory pożyczki i poręczenia JEREMIE, sfinansuje działalność firm najbardziej innowacyjnych, mających największy potencjał rozwojowy - powiedział Dariusz Wieloch z Banku Gospodarstwa Krajowego. - Dla BGK, którego rolą jest wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego kraju, jest to szansa na  zdobycie doświadczeń przed uruchomieniem środków z nowej perspektywy 2014-2020 - dodał dyrektor Wieloch.

Fundusz JEREMIE będzie nabywał i obejmował papiery wartościowe emitowane przez te przedsiębiorstwa, w szczególności akcje spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych oraz udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Wartość jednostkowej inwestycji w MŚP będzie ograniczona do kwot w przedziale od 0,3 mln zł do 1,5 mln zł. Takie kryteria wpłyną na opłacalność i efektywną dystrybucję tego wsparcia wśród przedsiębiorców. Więcej informacji na temat nowego produktu znajduje się na stronie www.jeremie.com.pl.

Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego

Udostępnij artykuł: