“250 mln zł dla nowopowstających firm”

Finanse i gospodarka

Arkadiusz Lewicki - Dyrektor, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych UE przy Związku Banków Polskich:

– Program Ramowy Na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, szczególnie do tych, którzy potrzebują finansowania zewnętrznego i odczuwają na rynku problemy w dostępie do takiego finansowania.      

Ilona Antoniszyn-Klik – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki

– W Polsce intensywnie pracujemy nad tym, aby stworzyć system współpracy partnerstwa publiczno-prywatnego. Do tej pory ten instrument – współpraca publicznych i prywatnych pieniędzy – nie jest jeszcze na satysfakcjonującym poziomie. Instrumenty finansowe takie jak środki unijne, które są łączone ze środkami krajowymi są przykładem dobrego połączenia współpracy publiczno-prywatnej, czyli partnerstwa.

Arkadiusz Lewicki – Dyrektor, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych UE przy Związku Banków Polskich

– Dzisiaj Alior Bank wchodzi w poczet narodowych pośredników finansowych tego programu, czyli kanałów dystrybucyjnych wsparcia unijnego z Programu Ramowego w Polsce. Alior Bank przyzna 250 mln na preferencyjnych zasadach dla polskich mikroprzedsiębiorców – i co ważne – dla nowo powstających przedsiębiorców. Każda osoba, która założyła działalność gospodarczą na pewno spotkała się z problemami w dostępie do kredytu, finansowania. Tego typu problemy ma usunąć to narzędzie. Ariol Bank uruchomi specjalną akcję kredytową, w ramach której będzie oferował kredyty dla przedsiębiorców.

Ilona Antoniszyn-Klik – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki

– Te pożyczki, które z jednej strony za pomocą instrumentu Geremi, a z drugiej przy pomocy Alior Banku są proponowane małym i średnim przedsiębiorcom to jest kapitał na kredyty obrotowe i kredyty inwestycyjne najłatwiej dostępne w tej chwili na polskim rynku. Firma, która nie ma doświadczenia jest w stanie pozyskać tanio kapitał, który gwarantuje mu Komisja Europejska, czyli UE ze swoich środków.

Arkadiusz Lewicki – Dyrektor, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych UE przy Związku Banków Polskich

– Każdy zainteresowany przedsiębiorca może zgłosić się do Krajowego Punktu Kontaktowego dla tego programu przy Związku Banków Polskich. Postaramy się pokierować dalej lub wprost do oddziału Alior Banku lub siedmiu innych pośredników finansowych tego programu.

Małgorzata Olejarz – Dyrektor ds. Produktów Kredytowych Klienta Biznesowego, Alior Bank S.A.

– Rzeczywiście wspieramy nowootwierające się firmy, firmy, które dopiero startują, co jest rzadkością na rynku. Z reguły jest wymóg 12 miesięcy działalności, opłacenia ZUSu, czy dostarczenia pierwszych faktur. W naszym przypadku tego wymogu nie ma. Opieramy się na wizji i na prognozie klienta. Mamy duży kapitał dla takich klientów. Gwarancja jest bezpłatna – nie żądamy od klienta żadnych innych materialnych zabezpieczeń. To dla klienta jest bardzo duży plus, bowiem z reguły spotykamy się z tym, że klienci mają w głównej mierze problem z dostarczeniem zabezpieczenia wystarczającego dla banku.  Tutaj nie ma takiego wymogu.

Maciej Surdyk – Koordynator ds. Programu CIP w Alior Bank S.A.

– Klienci mogą liczyć na całkowite i kompleksowe sfinansowanie uruchomienia działalności gospodarczej. Chodzi o kredyt do 100 tys. zł, który powinien pozwolić jednoosobowej firmie wystartować, jak również sfinansować pierwsze miesiące w zakresie utrzymania płynności obrotowej w firmie. Możemy sfinansować przy kredytach o wartości 100 tys. dwa i pół tysiąca przedsiębiorców rozpoczynających działalność. Nastawiamy się na jednoosobowe działalności przede wszystkim – wolne zawody, czy osoby, które posiadają doświadczenie zawodowe zdobyte na umowie o pracę i teraz próbują swoich sił w ramach własnej działalności.

Małgorzata Olejarz – Dyrektor ds. Produktów Kredytowych Klienta Biznesowego, Alior Bank S.A.

– Klienci muszą mieć założoną działalność gospodarczą. Muszą – jeżeli są nowootwartą firmą – przynieść prognozowane dane, biznes plan. Jeżeli są firmą działającą już na rynku i mają pełne dane za ostatni rok obrachunkowy to one wystarczą. To są główne wymagania które musi klient spełnić. Poddajemy takiego klienta ocenie. Ma on możliwość uzyskać finansowanie do 100 tys. zł. Jest to pokaźna suma na start inwestycji.  

Arkadiusz Lewicki – Dyrektor, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych UE przy Związku Banków Polskich

– Krajowy Punkt Kontaktowy ds finansowych programów ramowych UE został powołany na skutek wspólnej inicjatywy Ministerstwa Gospodarki i Związku Banków Polskich. Współpraca przebiega bardzo dobrze. Na bieżąco realizowane są projekty zarówno o charakterze wspierającym regulacje, jak również przede wszystkim informacje…

aleBank.pl

Zobacz rozmowę w wersji wideo: “250 mln zł dla nowopowstających firm”

Udostępnij artykuł: