28.02.2018 – Krzysztof Pieraszkiewicz

Powiedzieli

Krzysztof Pietraszkiewicz
Krzysztof Pietraszkiewicz (fot. Związek Banków Polskich)

Po dobrym otwarciu rok luty przyniósł osłabienie indeksu Pengab do poziomu 22,3pkt pkt.

Osłabienie jest w głównej mierze spowodowane 12-punktowym spadkiem oceny bieżącej. W najnowszym pomiarze koniunktury na uwagę zwraca znaczący wzrost wskaźników prognostycznych związanych z kredytami przy jednoczesnym spadku oceny bieżącej tych produktów. Wskaźnik prognozy rynku kredytowego gospodarstw domowych wzrósł o 12 pkt., natomiast ocena bieżąca spadła o 4 pkt. Wśród kredytów przedsiębiorstw wskaźnik prognoz wzrósł o 7 pkt. przy spadku oceny bieżącej o 5 pkt. Prognoza sześciomiesięczna sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw i gospodarstw domowych pozostaje stabilna. Mimo spadku o 4 pkt. prognozy dotyczącej gospodarki kraju poziom tego wskaźnika pozostaje jednym z wyższych w kilkuletniej perspektywie.

Krzysztof Pietraszkiewicz

prezes Związku Banków Polskich

Udostępnij artykuł: