28 dużych projektów Programu Infrastruktura i Środowisko ze zgodą Komisji Europejskiej

Finanse i gospodarka

W roku 2012, z przesłanych do tej pory przez stronę polską tzw. dużych projektów, Komisja Europejska potwierdziła przyznanie wsparcia finansowego dla 28 inwestycji.

W roku 2012, z przesłanych do tej pory przez stronę polską tzw. dużych projektów, Komisja Europejska potwierdziła przyznanie wsparcia finansowego dla 28 inwestycji.

To największa do tej pory liczba wydanych decyzji w jednym roku. Na te projekty przeznaczono 2,43 mld euro (tj. ok. 10 mld zł) z Funduszy Europejskich. Wśród nich znalazła się m.in. budowa Trasy Mostu Północnego w Warszawie, modernizacja trzech linii kolejowych, dwa odcinki połączenia elektroenergetycznego Polska-Litwa, a także budowa Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku.

Więcej na: www.pois.gov.pl

Źródło: MRR
BIULETYN INFORMACYJNY nr 1/2013 (301), 7-13 stycznia 2013 r.

Udostępnij artykuł: