28 proc. firm zgłasza opóźnienia płatności o ponad 3 miesiące

Firma

Opóźnienia płatnicze o ponad 3 miesiące zgłasza 28% firm wobec 24% zanotowanych w ub. r., wynika z badania Coface "Badanie płatności w Polsce". Średnie opóźnienia płatności wzrosły o 11 dni (w porównaniu do zeszłorocznego badania), do 62,5 dni.

Opóźnienia płatnicze o ponad 3 miesiące zgłasza 28% firm wobec 24% zanotowanych w ub. r., wynika z badania Coface "Badanie płatności w Polsce". Średnie opóźnienia płatności wzrosły o 11 dni (w porównaniu do zeszłorocznego badania), do 62,5 dni.

#Coface: opóźnienia płatnicze o ponad 3 miesiące zgłasza 28% firm wobec 24% zanotowanych w ub. r. #firmy #płatności @coface

"W polskim biznesie powszechną praktyką stała się sprzedaż z odroczonym terminem płatności, czyli w formie tzw. kredytu kupieckiego. Pomimo, że większość firm w Polsce oferuje kilkutygodniowe terminy na zapłatę faktur, to jednak opóźnienia w płatnościach są normą przy realizacji należnych płatności. Aż 9 na 10 firm w Polsce doświadcza przeterminowanych należności. Uśredniając wyniki przeprowadzonego badania płatności i sumując oferowane terminy płatności oraz opóźnienia w spłacie, typowa firma w Polsce otrzymuje zapłatę za fakturę dopiero po niemalże 4 miesiącach od sprzedaży towaru lub realizacji usługi. Znacznie dłuższy czas oczekiwania na należną płatność ma miejsce w branży budowlanej i transportowej, gdzie na spłatę firmy czekają ponad 7 miesięcy" - powiedział ISBnews główny ekonomista Coface w regionie Europy Centralnej Grzegorz Sielewicz.

Najlepiej wypada branża handlowa

W analizie sektorowej najlepiej wypada branża handlowa, gdzie zaległości płatnicze wynoszą 15 dni, a najgorzej branże transportowa oraz budowlana, które zgłosiły opóźnienia odpowiednio o 146 i 116 dni.Ponadto analiza wykazała, że ponad połowa firm doświadcza średnich zaległości płatniczych poniżej 60 dni, a niemal 1/4 przedsiębiorstw zgłosiła przeterminowania sięgające od 60 do 150 dni. W roku bieżącym 9 na 12 sektorów spodziewa się, że wartość przeterminowanych należności obniży się w kolejnych miesiącach.

"Prawie połowa respondentów przewiduje, że na przestrzeni kolejnego półrocza nie nastąpią zmiany w terminach płatności. Wśród pozostałych ankietowanych liczba przedsiębiorstw, które oczekują, że opóźnienia płatności się skrócą przeważa nad tymi, które spodziewają się ich wydłużenia. W branży budowlanej 63 % zapytanych firm prognozuje wzrost przeterminowanych płatności, a w transporcie 56 %. Natomiast największego spadku zaległości płatniczych oczekują branże tekstylno-odzieżowa, metalurgiczna i energetyczna" - podano w komunikacie.

Spodziewany wzrost rentowności firm

Respondenci badania spodziewają się wzrostu rentowności swoich firm na przestrzeni 6 miesięcy - 51%, a wzrost sprzedaży spodziewany jest przez 32% przedsiębiorców, wynika z badania Coface."W podziale sektorowym wyższych obrotów oczekuje się w branży motoryzacyjnej, energetycznej i tekstylno-odzieżowej natomiast branże farmaceutyczna, budowlana i metalurgiczna przewidują obniżenie poziomu sprzedaży w kolejnych 6 miesiącach bieżącego roku" - czytamy dalej w materiale.

38% firm zamierza inwestować w rozwój biznesu

Z badania ponadto wynika, że 38% firm zamierza inwestować w rozwój biznesu, a dalsze 38% nie planuje zwiększać mocy wytwórczych. Ponad połowa firm widzi potencjał dalszego rozwoju na rynku krajowym, a pozostałe przedsiębiorstwa planują ekspansję zagraniczną."Najczęściej wskazywanym przez ankietowanych czynnikiem ograniczającym inwestycje jest sytuacja gospodarcza. Na drugim miejscu znalazła się wysoka konkurencja, a zaraz za nią podatki i inne opłaty fiskalne" - czytamy również.Grupa Coface, światowy lider w ubezpieczeniach należności, oferuje 50 000 firm na całym świecie rozwiązania w zakresie ochrony przed ryzykiem niewypłacalności ich klientów, zarówno w transakcjach krajowych jak i eksportowych. Grupa, obecna w 100 krajach, wspierana przez 4 300 pracowników, osiągnęła w 2016 r. skonsolidowane przychody w wysokości 1 411 mln euro.W Polsce Coface jest obecny od 1992 roku. Ubezpiecza należności krajowe i eksportowe, oferuje finansowanie poprzez faktoring, a także raporty handlowe o firmach z całego świata.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: