29.08.2018 – Jerzy Bańka

Powiedzieli

Klienci mieli prawo wyboru. Ci, którzy wybierali kredyt indeksowany, musieli - zgodnie z wymogami Rekomendacji S wówczas obowiązującej - złożyć oświadczenie, że mają pełną świadomość co do ryzyka walutowego.

Klienci musieli w formie dokumentu pisemnego oświadczyć, że świadomie wybierają kredyt indeksowany, a nie kredyt złotowy, jako że bank był zobowiązany do zaproponowania wpierw kredytu w złotych.

Banki były zobowiązane, a ponadto same dodatkowo nakładały specjalne bufory, które gwarantowały, że kredyty te były udzielane osobom o dobrych dochodach, o dobrym standingu finansowym, co potwierdzają wyniki dzisiejsze dotyczące jakości tego portfela.

Czytaj także: Kredyty frankowe. ZBP negatywnie ocenia raport NIK: razi brakiem obiektywizmu >>>

Jerzy Bańka

wiceprezes Związku Banków Polskich

Udostępnij artykuł: