29. Forum Ekonomiczne w Krynicy. Banki pomogą w dystrybucji 100 mld zł z programu „Czyste Powietrze”

Multimedia / Prawo i regulacje / Wydarzenia

Komisja Europejska zgłosiła zastrzeżenia do programu „Czyste Powietrze”. Chodzi o system rozdysponowywania środków przeznaczonych na ten Program przy wykorzystaniu tylko sieci szesnastu wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Ponieważ zdaniem KE utrudnia to dostęp wszystkim potrzebującym wsparcia gospodarstwom domowym.

Komisja Europejska zgłosiła zastrzeżenia do programu „Czyste Powietrze”. Chodzi o system rozdysponowywania środków przeznaczonych na ten Program przy wykorzystaniu tylko sieci szesnastu wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Ponieważ zdaniem KE utrudnia to dostęp wszystkim potrzebującym wsparcia gospodarstwom domowym.

#KrzysztofPietraszkiewicz na @Economic_Forum_: Program #CzystePowietrze powinien być realizowany tak, by osoby, których nie stać na zaciągnięcie kredytu, mogły otrzymać wsparcie budżetowe lub by miały dłuższy horyzont spłaty #ZBP #ForumEkonomiczne #FE2019 #Krynica2019

Dlatego właśnie będą zmiany w programie „Czyste Powietrze”, które zapowiedział Piotr Woźny, pełnomocnik prezesa Rady Ministrów ds. programu „Czyste Powietrze” i nowy prezes NFOŚiGW.Bowiem w ocenie Komisji Europejskiej sukces Programu możliwy jest wtedy, gdy do dystrybucji środków zaangażowane zostaną sektor bankowy oraz jednostki samorządu terytorialnego. I wtedy też KE będzie wspierać Polskę pieniędzmi w walce ze smogiem, o ile wdrożony zostanie efektywny system dystrybucji tych środków.− Przede wszystkim ważne jest to, że w ogóle taki program „Czyste Powietrze” powstaje. I według mnie wokół tego Programu trzeba zbudować szersze porozumienie społeczne i polityczne. To jest bardzo dla nas potrzebne. Polacy chcą oddychać czystym powietrzem, chcą mieć dostęp do czystej wody – zauważa Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.I jak dodaje, dlatego to tak bardzo ważne, że nastąpi modyfikacja tego Programu, ponieważ absorpcja około 100 mld złotych w najbliższych kilku latach wymaga bardzo precyzyjnej organizacji i szerokiej dystrybucji.

Banki w sieci dystrybucji 100 mld zł

Dlaczego włączenie banków sieciowych, lokalnych, krajowych jest bardzo ważne?− Mamy doświadczenie z ostatnich lat. To m.in. dystrybucja środków unijnych czy program SAPARD, kredyty klęskowe czy programy termomodernizacyjne. Wtedy banki nabrały doświadczenia. Dlatego witamy tę zapowiedzianą przez szefa NFOŚiGW modyfikację z wielką otwartością i z wielką chęcią – podkreśla Krzysztof Pietraszkiewicz.Ponieważ jego zdaniem kombinacja środków prywatnych beneficjentów ze środkami publicznymi i środkami prywatnymi dostarczonymi przez banki może powodować, że rozmiar tego Programu będzie istotnie większy niż mógłby być zrealizowany tylko np. ze środków  prywatnych i budżetowych.− Ale jest jeszcze jeden aspekt. Myślę, że ten Program powinien być także realizowany w inteligentny sposób. Taki, aby te rodziny i osoby które mają niższe dochody, i których naprawdę nie stać na zaciągnięcie kredytu, żeby mogły otrzymać większe wsparcie budżetowe, bądź by miały wydłużony horyzont procesu spłaty – ocenia Prezes ZBP.

Rzetelne wsparcie kredytowe

Czy będą kredyty pomostowe pozwalające na zakup, na rozpoczęcie inwestycji, zanim nastąpi możliwość np. zwrotu części nakładów w następnym roku po zakończeniu modernizacji.− Nie wykluczam, że nad takimi nowymi instrumentami z obszaru inżynierii finansowej możemy pracować, możemy w tym uczestniczyć. Uważam, że trzeba zaproponować produkty stosunkowo czytelne, produkty stabilne. Żeby wokół tego wieloletniego Programu zbudować przekonanie i zaufanie, że warto to zrobić. Jako środowisko bankowe, jako Związek Banków Polskich będziemy uczestniczyć w bardzo rzetelnych debatach i rozmów, aby wokół tego zbudować to zaufanie i wiarygodność tego Programu – wylicza Prezes ZBP.Obecnie jest np. możliwość odliczenia 53 tys. zł od przychodów, jeżeli ktoś zainwestuje w urządzenia zmniejszające zużycie węgla.− Ale są też takie osoby, które wymagają wsparcia w instalowaniu nowych rozwiązań, a jednocześnie nie mogą skorzystać z tak zdefiniowanej ulgi. Bo mają niższe dochody, bo mają inny sposób zatrudnienia, utrzymywania się. I tam trzeba skierować innego typu instrument. I w tym będziemy starali się pomagać – podsumowuje Krzysztof Pietraszkiewicz.
Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: