300 klastrów energii może powstać po zmianie przepisów dotyczących OZE

ESG

Zapowiedź nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) w zakresie klastrów energii pobudziła rynek, przez co widoczna jest w tym sektorze większa aktywność niż dotychczas. W kolejnych latach powinno powstawać średnio ok. 25 klastrów energii rocznie, a do roku 2029 powinno ich być ok. 300, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu nowelizacji ustawy o OZE oraz niektórych innych ustaw.

oze, zielona energia
Fot. stock.adobe.com/luigi giordano

Zapowiedź nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) w zakresie klastrów energii pobudziła rynek, przez co widoczna jest w tym sektorze większa aktywność niż dotychczas. W kolejnych latach powinno powstawać średnio ok. 25 klastrów energii rocznie, a do roku 2029 powinno ich być ok. 300, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu nowelizacji ustawy o OZE oraz niektórych innych ustaw.

Projekt trafił do konsultacji i uzgodnień.

„Krajowa Izba Klastrów Energii szacuje, iż na rynku można aktualnie wyodrębnić 60 działających klastrów energii. Jednocześnie zapowiedź nowelizacji ustawy OZE pobudziła rynek, przez co widoczna jest w tym sektorze większa aktywność niż dotychczas.

Zgodnie z założeniami, w kolejnych latach będzie powstawało średnio ok. 25 klastrów rocznie. W efekcie, zgodnie z założeniami projektu ustawy, do roku 2029 w Polsce powstanie ok. 300 klastrów” ‒ czytamy w OSR.

Czytaj także: Prezydent podpisał nowelizację ustawy o OZE dotyczącą tzw. projektów parasolowych

Nowe regulacje dot. klastrów energii

Kontynuując promowanie rozwoju klastrów energii, projekt ustawy w tym obszarze obejmuje:

  • ustanowienie czytelnych zasad zawierania porozumienia o utworzeniu klastra energii oraz zmianę definicji klastra energii;
  • doprecyzowanie przepisów określających zakres podmiotowy, przedmiotowy oraz obszar działania klastra energii;
  • dodanie celu działania klastra energii;
  • stworzenie rejestru klastrów energii oraz określenie zasad jego funkcjonowania;
  • zapewnienie warunków rozwoju klastrów energii poprzez wprowadzenie mechanizmu premiowania zużywania na własne potrzeby energii wytworzonej przez członków klastra energii;
  • ułatwienie współpracy poszczególnych członków klastra energii z operatorami systemów dystrybucyjnych poprzez określenie szczególnych zasad tej współpracy;
  • określenie wymagań, których spełnienie przez klaster energii umożliwiać będzie skorzystanie ze zwolnienia z opłat określonych w ustawie oraz z preferencyjnego sposobu rozliczeń (wymagania w zakresie stopnia pokrycia w ciągu roku łącznych potrzeb własnych członków klastra energii w zakresie energii elektrycznej, łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej, zdolności do magazynowania energii na określonym w ustawie poziomie, a także wymóg, aby co najmniej 30%, zaś od 1 stycznia 2027 r. co najmniej 50%, energii wytwarzanej w klastrze energii pochodziło z OZE).

Czytaj także: Co czwarty wniosek o przyłączenie instalacji OZE do sieci elektroenergetycznej jest odrzucany

Mechanizmy preferencyjne

Podstawowy mechanizm preferencji dla klastrów energii ma obejmować zwolnienia z opłaty OZE, opłaty kogeneracyjnej, akcyzy oraz obowiązków związanych ze świadectwami pochodzenia w odniesieniu do energii elektrycznej wytworzonej z OZE przez członków klastra energii i pobranej przez członków klastra energii dla każdej godziny okresu rozliczeniowego.

Mechanizm ma funkcjonować od 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2029 r. i będzie uzależniony od wykazania spełnienia warunków wskazanych w ustawie.

Jednocześnie, dla członków klastrów energii, które wykażą wyższy poziom zużycia własnego tj. powyżej 60%, przewidziany jest dodatkowy instrument wsparcia obejmujący upust od zmiennych składników taryfy dystrybucyjnej.

Planowany w projekcie ustawy instrument wsparcia zakłada 5% upust przy osiągnieciu zużycia własnego powyżej 60%. Wraz ze wzrostem a o kolejne 10% członkowie klastra energii uzyskiwaliby  dodatkowe 5%. W przypadku 100% zużycia własnego upust ten wynosiłby 25%, podano także. 

Czytaj także: W Unii Europejskiej więcej ulg podatkowych dla paliw kopalnych niż dla OZE?

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: