300+: ponad milion wniosków o świadczenie z programu “Dobry Start” złożonych w bankowości elektronicznej

Edukacja / Finanse osobiste

Mężczyzna logujący się do serwisu bankowości elektronicznej
Fot. stock.adobe.com/carballo

Liczba wniosków o 300 zł z programu "Dobry Start" wysłanych za pośrednictwem serwisów bankowych przekroczyła już milion.

Liczba wniosków o 300 zł z programu #DobryStart wysłanych za pośrednictwem serwisów bankowych przekroczyła już milion #edukacja #300plus #banki @MRPiPS_GOV_PL

Dane na dzień 2.08.2018 (z godz. 7.00)

300+

Liczba wniosków złożonych za pośrednictwem banków 1 001 488

500+

Liczba wniosków złożonych za pośrednictwem banków 342 427

Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Wsparcie otrzymać może 4,6 mln uczniów. Koszt realizacji świadczenia szacuje się na ok. 1,4 mld zł rocznie.

Czytaj także: 300+: w tych bankach złożysz wnioski online o świadczenia >>>

Gdzie złożyć wniosek?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną kilkunastu polskich banków, zaś od 1 sierpnia w formie tradycyjnej, papierowej w urzędach miasta lub gminy czy też ośrodkach pomocy społecznej lub innych jednostkach organizacyjnych (np. centrum świadczeń) właściwych dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Wnioski można wysłać również pocztą.

Czytaj także: Jak złożyć wniosek o pieniądze z programu „Dobry start”?

Co ważne, osoby ubiegające się o świadczenie otrzymają informację o jego przyznaniu na podany we wniosku adres e-mail. W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania świadczenia dobry start zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnych. Będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń. Ministerstwo Rodziny przestrzega przed oszustami podszywającymi się pod instytucje realizujące świadczenie. Instytucja gminna lub powiat realizująca świadczenie dobry start nie prosi o numer konta, a wysyłana przez nią wiadomość e-mail ma charakter czysto informacyjny. W wiadomości od instytucji gminnej lub powiatowej nie znajdzie się prośba ani o odpowiedź, ani o kliknięcie w jakikolwiek link.

Źródło: Związek Banków Polskich

Udostępnij artykuł: