300 mld zł, najwyższe w historii aktywa funduszy inwestycyjnych

Finanse osobiste / Z rynku

Na koniec kwietnia wartość aktywów netto zarządzanych przez fundusze inwestycyjne w Polsce przekroczyła po raz pierwszy w historii 300 miliardów i wyniosła 302 048 mln zł. Sprzedaż netto nadal utrzymuje się wysoka – saldo w tym czasie wyniosło 2,3 mld. zł. W strukturze sprzedaży nastąpiły istotne zmiany – więcej aktywów płynie do funduszy akcyjnych i mieszanych, łącznie 1,4 mld w kwietniu, poinformowała Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Pieniądze i wykres wzrostowy
Fot. stock.adobe.com/Leo Lintang

Na koniec kwietnia wartość aktywów netto zarządzanych przez fundusze inwestycyjne w Polsce przekroczyła po raz pierwszy w historii 300 miliardów i wyniosła 302 048 mln zł. Sprzedaż netto nadal utrzymuje się wysoka – saldo w tym czasie wyniosło 2,3 mld. zł. W strukturze sprzedaży nastąpiły istotne zmiany – więcej aktywów płynie do funduszy akcyjnych i mieszanych, łącznie 1,4 mld w kwietniu, poinformowała Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami.

‒ Jak widać ze statystyk od wielu miesięcy zainteresowanie funduszami nie słabnie. Mimo świąt i zawirowań dobra passa trwa. Pomagała sytuacja na giełdach światowych i poszukiwanie rozwiązań na zagospodarowanie gotówki, której wydaje się być na rynku bardzo dużo.

Nigdy nie należy inwestować wszystkich oszczędności w jeden produkt i zachować odpowiednią dla danego profilu perspektywę

Fundusze są obecnie najbardziej atrakcyjnymi formami inwestowania środków w dłuższej perspektywie. Warto pamiętać o IKZE oraz IKE, formach korzystania z funduszy w opakowaniu uprzywilejowanym podatkowo, o których intensywnie myślimy zazwyczaj dopiero w końcówce roku ‒ podkreśla Małgorzata Rusewicz, Prezes IZFiA.

Czytaj także: 10 zmian ważnych dla naszych portfeli

Dywersyfikowane inwestycje

Prezes IZFiA dodaje również, że:

‒ Tymczasem tylko wyważone, racjonalne korzystanie z możliwości, jakie stawiają przed nami fundusze detaliczne, przynosi nadspodziewane efekty. Jak zwykle doradzamy rozwagę – jakkolwiek cieszy napływ środków do funduszy z udziałem akcji, to zawsze warto pamiętać, że są to rozwiązania obliczone na dłuższy horyzont inwestycyjny.

Fundusze są obecnie najbardziej atrakcyjnymi formami inwestowania środków w dłuższej perspektywie

Sytuacja w jakiej się obecnie znajdujemy jest dynamiczna i nieprzewidywalna, dlatego nigdy nie należy inwestować wszystkich oszczędności w jeden produkt i zachować odpowiednią dla danego profilu perspektywę.

Pełny raport sprzedaży oraz dane statystyczne o aktywach znajdują się w serwisie internetowym IZFiA pod adresem: https://www.izfa.pl/raporty

IZFiA

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych.

Do IZFiA należą zarządzający funduszami w kraju, reprezentujący marki finansowe polskie i zagraniczne, których aktywa stanowią 87% całego rynku.

Izba skupia również największe podmioty świadczące usługi outsourcingowe na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych.

Czytaj także: TFI bardziej transparentne, blisko 40% funduszy realizuje katalog Dobrych Praktyk Informacyjnych

Udostępnij artykuł: