31.07.2018 – Justyna Jarosz

Powiedzieli

Justyna Jarosz
Fot. wFirma.pl

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą muszą liczyć się z możliwością poddania kontroli podatkowej. Zwykle organy podatkowe informują o zamiarze wszczęcia kontroli, jednakże w określonych sytuacjach fiskus może rozpocząć czynności kontrolne bez wcześniejszej zapowiedzi.

Zakres kontroli podatkowej obejmuje czynności mające na celu ustalenie, czy podatnik wywiązuje się z
obowiązków podatkowych względem urzędu skarbowego. Przedsiębiorca, który ma zostać
poddany kontroli, musi być o tym fakcie uprzednio powiadomiony przez właściwy organ podatkowy w
określonym terminie. Wówczas ma on czas na przygotowanie się do procedur kontrolnych. Jednakże
w sytuacjach, w których istnieje podejrzenie łamania prawa bądź działania na niekorzyść
interesu publicznego, kontrola może być niezapowiedziana.

Czytaj także: Kiedy urząd skarbowy nie musi informować o wszczęciu kontroli w firmie?

Justyna Jarosz

ekspert wFirma.pl

 

Udostępnij artykuł: